dạy học theo chương trình stem

Dạy học theo chương trình STEM: Lợi ích, thách thức và giải pháp

dạy học theo chương trình stem là một phương pháp giáo dục tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào chương trình giảng dạy. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21, chẳng hạn như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp. VietprEducation cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về dạy học theo chương trình STEM.

Dạy học theo chương trình STEM: Lợi ích, thách thức và giải pháp
Dạy học theo chương trình STEM: Lợi ích, thách thức và giải pháp

Lợi ích Thách thức Giải pháp
Phát triển kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề Thiếu giáo viên có trình độ Đào tạo giáo viên về dạy học theo chương trình STEM
Tăng cường khả năng làm việc nhóm và giao tiếp Thiếu tài liệu và giáo cụ dạy học Phát triển các tài liệu và giáo cụ dạy học phù hợp với chương trình STEM
Chuẩn bị học sinh cho các ngành nghề trong tương lai Thiếu sự hỗ trợ từ phụ huynh và cộng đồng Tăng cường sự hiểu biết của phụ huynh và cộng đồng về dạy học theo chương trình STEM

I. Phương pháp giáo dục STEM là gì?

Giáo dục STEM là phương pháp giáo dục tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào chương trình giảng dạy. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21, chẳng hạn như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp. Giáo dục STEM là một cách tiếp cận giáo dục tập trung vào việc dạy bốn lĩnh vực chính: khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng cách kết hợp các môn học này, học sinh có thể phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và làm việc nhóm rất cần thiết cho thành công trong thế kỷ 21.

II. Ưu điểm của phương pháp giáo dục STEM

Dạy học theo chương trình STEM là một phương pháp giảng dạy tiên tiến có nhiều ưu điểm, chẳng hạn như:

 • Học sinh được học tập thực tế, trải nghiệm qua đó nuôi dưỡng sự sáng tạo và hứng thú trong học tập.
 • Học sinh được học tập theo nhóm, rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và hợp tác.
 • Học sinh được học tập và ứng dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào cuộc sống.
 • Học sinh được chuẩn bị tốt hơn cho các ngành nghề liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

III. Thách thức của phương pháp giáo dục STEM

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng phương pháp giáo dục STEM cũng gặp phải một số thách thức nhất định, chẳng hạn như:

 • Thiếu giáo viên đủ trình độ và năng lực giảng dạy theo phương pháp STEM.
 • Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và giáo cụ giảng dạy theo phương pháp STEM.
 • Thiếu tài liệu và giáo trình giảng dạy theo phương pháp STEM.

IV. Giải pháp để khắc phục những thách thức của phương pháp giáo dục STEM

Để khắc phục những thách thức của phương pháp giáo dục STEM, Việt Nam cần:

 • Đào tạo giáo viên về phương pháp giáo dục STEM.
 • Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và giáo cụ giảng dạy theo phương pháp STEM.
 • Xây dựng tài liệu và giáo trình giảng dạy theo phương pháp STEM.
 • Tạo điều kiện để học sinh được học tập theo phương pháp STEM.
 • Xã hội cần quan tâm và ủng hộ phương pháp giáo dục STEM.

Phương pháp giáo dục STEM là gì?
Phương pháp giáo dục STEM là gì?

V. Những lợi ích của dạy học theo chương trình STEM

Dạy học theo chương trình STEM mang lại nhiều lợi ích cho học sinh. Trước hết, phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21, chẳng hạn như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp. Học sinh được học cách áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các tình huống thực tế, giúp họ trở nên sáng tạo và chủ động hơn.

Thứ hai, dạy học theo chương trình STEM giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho các ngành nghề trong tương lai. Trong thời đại công nghệ số, các ngành nghề liên quan đến STEM đang ngày càng phát triển và có nhu cầu tuyển dụng cao. Học sinh được học theo chương trình STEM sẽ có cơ hội tiếp xúc với các kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo đuổi các ngành nghề này, giúp họ dễ dàng tìm được việc làm và thành công trong sự nghiệp.

Thứ ba, dạy học theo chương trình STEM giúp học sinh phát triển khả năng sáng tạo và đổi mới. Phương pháp này khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, thử nghiệm và khám phá những điều mới. Học sinh được học cách tư duy độc lập và tìm ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thực tế. Khả năng sáng tạo và đổi mới là những kỹ năng quan trọng trong thế kỷ 21, giúp học sinh trở nên thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

Lợi ích Mô tả
Phát triển kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề Học sinh được học cách xác định vấn đề, thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra giải pháp cho các vấn đề thực tế.
Tăng cường khả năng làm việc nhóm và giao tiếp Học sinh được học cách làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác.
Chuẩn bị học sinh cho các ngành nghề trong tương lai Học sinh được học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo đuổi các ngành nghề liên quan đến STEM, chẳng hạn như kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, lập trình viên,…
Phát triển khả năng sáng tạo và đổi mới Học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, thử nghiệm và khám phá những điều mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Dạy học theo chương trình STEM giúp nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách cung cấp cho học sinh các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21. Phương pháp này giúp học sinh trở nên sáng tạo, chủ động và có khả năng giải quyết vấn đề. Học sinh được học cách áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các tình huống thực tế, giúp họ hiểu sâu sắc hơn về thế giới xung quanh.

Phát triển toàn diện năng lực học sinh

Dạy học theo chương trình STEM giúp phát triển toàn diện năng lực học sinh. Học sinh không chỉ học về các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, mà còn được học cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, sáng tạo và đổi mới. Phương pháp này giúp học sinh phát triển cả về trí tuệ, thể chất và tinh thần, trở thành những công dân toàn cầu có đủ năng lực để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

tìm hiểu về phương pháp giáo dục STEM

Lợi ích của phương pháp giáo dục STEM
Lợi ích của phương pháp giáo dục STEM

VI. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp giáo dục STEM

Phương pháp giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào chương trình giảng dạy. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21, chẳng hạn như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp.

Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp giáo dục STEM bao gồm:

 • Học tập thông qua trải nghiệm: Học sinh học tốt nhất khi họ được tham gia vào các hoạt động thực hành và trải nghiệm. Phương pháp giáo dục STEM khuyến khích học sinh khám phá thế giới xung quanh thông qua các thí nghiệm, dự án và hoạt động thực hành.
 • Học tập liên môn: Phương pháp giáo dục STEM tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào chương trình giảng dạy. Điều này giúp học sinh hiểu được mối liên hệ giữa các môn học và cách chúng có thể được áp dụng để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.
 • Học tập dựa trên dự án: Phương pháp giáo dục STEM khuyến khích học sinh học tập thông qua các dự án. Các dự án này giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp.
 • Học tập suốt đời: Phương pháp giáo dục STEM giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để học tập suốt đời. Trong thế kỷ 21, kiến thức thay đổi nhanh chóng và học sinh cần có khả năng thích ứng với những thay đổi này. Phương pháp giáo dục STEM giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để học hỏi những điều mới và áp dụng chúng vào cuộc sống của mình.

Phương pháp giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục hiệu quả giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21. Phương pháp này đang được áp dụng ngày càng nhiều tại các trường học trên thế giới và Việt Nam.

Một số trường học tại Việt Nam đang áp dụng phương pháp giáo dục STEM bao gồm:

Các trường học này đã áp dụng phương pháp giáo dục STEM vào chương trình giảng dạy và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Học sinh của các trường này có kết quả học tập tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp tốt. Nhiều học sinh của các trường này đã giành giải thưởng trong các cuộc thi khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong nước và quốc tế.

Phương pháp giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục hiệu quả giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21. Phương pháp này đang được áp dụng ngày càng nhiều tại các trường học trên thế giới và Việt Nam. Các trường học tại Việt Nam nên áp dụng phương pháp giáo dục STEM vào chương trình giảng dạy để giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong tương lai.

Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp giáo dục STEM
Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp giáo dục STEM

VII. Những thách thức khi áp dụng phương pháp giáo dục STEM

Thiếu giáo viên có trình độ

Một trong những thách thức lớn nhất đối với việc áp dụng phương pháp giáo dục STEM là thiếu giáo viên có trình độ. Giáo viên dạy STEM cần có kiến thức chuyên sâu về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, cũng như có khả năng truyền đạt kiến thức một cách sáng tạo và hấp dẫn. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng giáo viên STEM có trình độ còn rất hạn chế. Điều này khiến cho việc triển khai phương pháp giáo dục STEM gặp nhiều khó khăn.

 • Tăng cường đào tạo giáo viên STEM: Cần tăng cường đào tạo giáo viên STEM tại các trường đại học và cao đẳng. Ngoài ra, cần tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho giáo viên đang dạy các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giúp họ cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết để dạy học theo phương pháp STEM.
 • Thu hút giáo viên STEM có kinh nghiệm: Cần thu hút giáo viên STEM có kinh nghiệm từ các nước tiên tiến đến Việt Nam để giảng dạy và đào tạo giáo viên trong nước.

Thiếu tài liệu và giáo cụ dạy học

Một thách thức khác đối với việc áp dụng phương pháp giáo dục STEM là thiếu tài liệu và giáo cụ dạy học. Tài liệu và giáo cụ dạy học STEM thường đắt đỏ và khó tìm, đặc biệt là ở các trường học ở vùng sâu, vùng xa. Điều này khiến cho giáo viên gặp khó khăn trong việc thiết kế và thực hiện các bài học STEM hấp dẫn và hiệu quả.

 • Phát triển tài liệu và giáo cụ dạy học STEM phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông: Cần phát triển các tài liệu và giáo cụ dạy học STEM phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Tài liệu và giáo cụ dạy học cần được thiết kế theo hướng phát triển năng lực của học sinh, giúp học sinh học tập một cách chủ động và sáng tạo.
 • Tạo điều kiện tiếp cận tài liệu và giáo cụ dạy học STEM cho học sinh: Cần tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các tài liệu và giáo cụ dạy học STEM, chẳng hạn như thành lập thư viện STEM, cung cấp các tài liệu và giáo cụ dạy học trực tuyến, tổ chức các hoạt động ngoại khóa về STEM.

Thiếu sự hỗ trợ từ phụ huynh và cộng đồng

Một thách thức nữa đối với việc áp dụng phương pháp giáo dục STEM là thiếu sự hỗ trợ từ phụ huynh và cộng đồng. Nhiều phụ huynh và cộng đồng chưa hiểu rõ về phương pháp giáo dục STEM, nên họ không ủng hộ việc triển khai phương pháp này ở các trường học. Điều này khiến cho các trường học gặp khó khăn trong việc tạo ra một môi trường học tập STEM tích cực và hiệu quả.

 • Tăng cường truyền thông về phương pháp giáo dục STEM: Cần tăng cường truyền thông về phương pháp giáo dục STEM thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các hội thảo, các buổi tọa đàm để giúp phụ huynh và cộng đồng hiểu rõ hơn về phương pháp này.
 • Tạo điều kiện cho phụ huynh và cộng đồng tham gia vào các hoạt động STEM: Cần tạo điều kiện cho phụ huynh và cộng đồng tham gia vào các hoạt động STEM, chẳng hạn như tham gia các buổi học STEM, tham quan các phòng thí nghiệm STEM, tham gia các cuộc thi STEM. Điều này sẽ giúp phụ huynh và cộng đồng hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục STEM, cũng như ủng hộ việc triển khai phương pháp này ở các trường học.

Những thách thức khi áp dụng phương pháp giáo dục STEM
Những thách thức khi áp dụng phương pháp giáo dục STEM

VIII. Giải pháp để khắc phục những thách thức trong áp dụng phương pháp giáo dục STEM

Giải pháp 1: Đào tạo giáo viên về dạy học theo chương trình STEM

Giáo viên là yếu tố quan trọng nhất trong việc triển khai thành công chương trình STEM. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều giáo viên chưa được đào tạo bài bản về phương pháp dạy học này. Do đó, cần tổ chức các khóa đào tạo giáo viên về dạy học theo chương trình STEM để giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Các khóa đào tạo này có thể được tổ chức bởi các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức giáo dục khác. Nội dung đào tạo nên bao gồm các kiến thức về phương pháp dạy học STEM, các hoạt động dạy học STEM, cách đánh giá học sinh trong chương trình STEM, cũng như các kỹ năng cần thiết để dạy học STEM hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về giáo dục tại nhà cho học sinh khuyết tật

Giải pháp 2: Phát triển các tài liệu và giáo cụ dạy học phù hợp với chương trình STEM

Hiện nay, còn thiếu các tài liệu và giáo cụ dạy học phù hợp với chương trình STEM. Điều này khiến cho giáo viên gặp khó khăn trong việc giảng dạy và học sinh gặp khó khăn trong việc học tập.

Do đó, cần phát triển các tài liệu và giáo cụ dạy học phù hợp với chương trình STEM. Các tài liệu và giáo cụ này có thể được phát triển bởi các nhà xuất bản, các tổ chức giáo dục hoặc các cá nhân có chuyên môn.

Nội dung của các tài liệu và giáo cụ dạy học này nên bao gồm các kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, cũng như các hoạt động dạy học STEM phù hợp với từng cấp học.

Tìm hiểu thêm về giáo dục tại nhà và phát triển xã hội cho trẻ

Giải pháp 3: Tăng cường sự hiểu biết của phụ huynh và cộng đồng về dạy học theo chương trình STEM

Nhiều phụ huynh và cộng đồng chưa hiểu rõ về dạy học theo chương trình STEM. Điều này khiến cho họ không ủng hộ việc triển khai chương trình này trong các trường học.

Do đó, cần tăng cường sự hiểu biết của phụ huynh và cộng đồng về dạy học theo chương trình STEM. Có thể thực hiện điều này thông qua các buổi hội thảo, các bài viết trên báo chí, các chương trình truyền hình hoặc các hoạt động khác.

Nội dung của các hoạt động này nên tập trung vào việc giới thiệu về phương pháp dạy học STEM, các lợi ích của dạy học theo chương trình STEM, cũng như cách thức để phụ huynh và cộng đồng có thể hỗ trợ việc triển khai chương trình STEM trong các trường học.

Tìm hiểu thêm về giáo dục tại nhà và quy định pháp lý

Giải pháp Mục tiêu Đối tượng Thời gian Kinh phí
Đào tạo giáo viên về dạy học theo chương trình STEM Nâng cao năng lực giáo viên trong việc dạy học theo chương trình STEM Giáo viên dạy các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học Dài hạn Cao
Phát triển các tài liệu và giáo cụ dạy học phù hợp với chương trình STEM Cung cấp cho giáo viên và học sinh các tài liệu và giáo cụ cần thiết để dạy học và học tập theo chương trình STEM Giáo viên và học sinh Trung hạn Trung bình
Tăng cường sự hiểu biết của phụ huynh và cộng đồng về dạy học theo chương trình STEM Tạo sự đồng thuận của phụ huynh và cộng đồng đối với việc triển khai chương trình STEM trong các trường học Phụ huynh và cộng đồng Ngắn hạn Thấp

Giải pháp để khắc phục những thách thức trong áp dụng phương pháp giáo dục STEM
Giải pháp để khắc phục những thách thức trong áp dụng phương pháp giáo dục STEM

IX. Kết luận

Dạy học theo chương trình STEM là một phương pháp giáo dục tiên tiến giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21. Phương pháp này đang được áp dụng tại nhiều trường học trên thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Với những lợi ích to lớn mà nó mang lại, dạy học theo chương trình STEM hứa hẹn sẽ trở thành một xu hướng giáo dục phổ biến trong tương lai.