Hiệp Hội Giáo Dục Môi Trường Bắc Mỹ NAAEE Là Gì? Mục Tiêu, Hoạt Động, Thành Viên, Và Cách Tham Gia

Bạn có biết Hiệp hội Giáo dục Môi trường Bắc Mỹ (NAAEE) là tổ chức chuyên nghiệp lớn nhất thế giới dành cho các nhà giáo dục vì sự bền vững không? NAAEE hoạt động với sứ mệnh khuyến khích giáo dục theo hướng phát triển bền vững, tạo ra các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục vì môi trường và tạo ra các chương trình giáo dục chất lượng cao. Hãy cùng VietprEducation tìm hiểu sâu hơn về NAAEE nhé!

Thuộc tính Mô tả
Hiệp hội Giáo dục Môi trường Bắc Mỹ (NAAEE)
Mục tiêu Khuyến khích giáo dục theo hướng phát triển bền vững, tạo ra các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục vì môi trường và tạo ra các chương trình giáo dục chất lượng cao bằng cách kết nối các chuyên gia trên toàn thế giới.
Giá Trị Chính
 • Công bằng và Bình đẳng
 • Lòng tôn trọng lẫn nhau
 • Đa dạng, công bằng và toàn diện
 • Minh bạch và trách nhiệm
 • Đội Ngũ Gần 20.000 nhà giáo dục môi trường và các chuyên gia khác
  Hoạt Động Các konferans, hội thảo, ấn phẩm, và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục vì Môi trường
  Thành Tựu
 • Giải thưởng Giáo viên Giáo dục vì Môi trường Quốc gia
 • Chương trình chứng nhận giáo viên EE
 • Mạng lưới hơn 50 tổ chức giáo dục EE
 • Khảo sát tình hình giáo dục EE ở Bắc Mỹ năm năm một lần
 • I. Hiệp hội Giáo dục Môi trường Bắc Mỹ (NAAEE)

  Hiệp hội Giáo dục Môi trường Bắc Mỹ (NAAEE) là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, chuyên nghiệp cho các nhà giáo dục về môi trường. NAAEE hoạt động với mục tiêu khuyến khích giáo dục vì môi trường và sự phát triển bền vững tại Bắc Mỹ và trên toàn thế giới. Hãy cùng VietprEducation tìm hiểu sâu hơn về NAAEE nhé!

  Thuộc tính Mô tả
  Hiệp hội Giáo dục Môi trường Bắc Mỹ (NAAEE)
  Mục tiêu Khuyến khích giáo dục theo hướng phát triển bền vững, tạo ra các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục vì môi trường và tạo ra các chương trình giáo dục chất lượng cao bằng cách kết nối các chuyên gia trên toàn thế giới.
  Giá Trị Chính
 • Công bằng và Bình đẳng
 • Lòng tôn trọng lẫn nhau
 • Đa dạng, công bằng và toàn diện
 • Minh bạch và trách nhiệm
 • Đội Ngũ Gần 20.000 nhà giáo dục môi trường và các chuyên gia khác
  Hoạt Động Các konferans, hội thảo, ấn phẩm, và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục vì Môi trường
  Thành Tựu
 • Giải thưởng Giáo viên Giáo dục vì Môi trường Quốc gia
 • Chương trình chứng nhận giáo viên EE
 • Mạng lưới hơn 50 tổ chức giáo dục EE
 • Khảo sát tình hình giáo dục EE ở Bắc Mỹ năm năm một lần
 • NAAEE là cộng đồng chuyên nghiệp lớn nhất thế giới dành cho các nhà giáo dục vì sự bền vững. NAAEE hoạt động dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với các thành viên, đối tác và các tổ chức khác trên toàn thế giới để thúc đẩy giáo dục vì môi trường và sự phát triển bền vững. Hãy cùng tìm hiểu về NAAEE nhé!

  Mục tiêu và Giá trị Chính của NAAEE là gì?

  NAAEE hoạt động với mục tiêu khuyến khích giáo dục theo hướng phát triển bền vững, tạo ra các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục vì môi trường và tạo ra các chương trình giáo dục chất lượng cao. NAAEE có bốn giá trị chính để hướng dẫn công việc của mình:

  • Công bằng và Bình đẳng
  • Lòng tôn trọng lẫn nhau
  • Đa dạng, công bằng và toàn diện
  • Minh bạch và trách nhiệm

  NAAEE tin rằng giáo dục vì môi trường và sự phát triển bền vững là chìa khóa để giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm. NAAEE cam kết hợp tác với các đối tác trên toàn thế giới để thúc đẩy giáo dục vì môi trường và sự phát triển bền vững.

  NAAEE Hoạt động Như thế nào?

  NAAEE hoạt động thông qua một loạt các chương trình và sáng kiến, bao gồm:

  • Các konferans, hội thảo và sự kiện đào tạo
  • Các ấn phẩm và tài liệu giáo dục
  • Các nghiên cứu và đánh giá về giáo dục vì môi trường
  • Các chương trình trao đổi và học bổng
  • Các sáng kiến hợp tác với các tổ chức khác

  NAAEE cũng hoạt động thông qua mạng lưới hơn 50 tổ chức giáo dục môi trường (EE) trên khắp Bắc Mỹ. Mạng lưới này cung cấp một nền tảng để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các nguồn lực về giáo dục EE. Đọc thêm

  Ai là Đối tượng Tham gia NAAEE?

  NAAEE chào đón tất cả những người quan tâm đến giáo dục vì môi trường và sự phát triển bền vững, bao gồm:

  • Các nhà giáo dục
  • Các nhà nghiên cứu
  • Các nhà hoạch định chính sách
  • Các doanh nghiệp
  • Các tổ chức phi chính phủ
  • Các cá nhân quan tâm

  NAAEE cung cấp nhiều cơ hội để các thành viên của mình tham gia vào các hoạt động của tổ chức, bao gồm các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo, các nhóm làm việc và các sáng kiến hợp tác.

  Các Thành công Đáng chú ý của NAAEE là gì?

  NAAEE đã đạt được nhiều thành công đáng chú ý trong suốt lịch sử hoạt động của mình, bao gồm:

  • Phát triển Giải thưởng Giáo viên Giáo dục vì Môi trường Quốc gia
  • Tạo ra Chương trình chứng nhận giáo viên EE
  • Thành lập Mạng lưới các tổ chức giáo dục EE
  • Thực hiện Khảo sát tình hình giáo dục EE ở Bắc Mỹ năm năm một lần
  • Phát triển các tiêu chuẩn quốc gia về giáo dục EE
  • Hợp tác với các tổ chức khác để thúc đẩy giáo dục EE trên toàn thế giới

  NAAEE được công nhận là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục vì môi trường và sự phát triển bền vững. NAAEE cam kết tiếp tục hoạt động để thúc đẩy giáo dục EE trên toàn thế giới.

  Bạn Có Thể Hỗ trợ NAAEE Ra sao?

  Bạn có thể hỗ trợ NAAEE theo nhiều cách, bao gồm:

  • Trở thành thành viên của NAAEE
  • Tham gia các hội nghị, hội thảo và sự kiện đào tạo của NAAEE
  • Đóng góp tài chính cho NAAEE
  • Tình nguyện cho NAAEE
  • Chia sẻ thông tin về NAAEE với những người khác

  Với sự hỗ trợ của bạn, NAAEE có thể tiếp tục thúc đẩy giáo dục vì môi trường và sự phát triển bền vững trên toàn thế giới. Hãy cùng VietprEducation đồng hành cùng NAAEE nhé!

  II. Sứ mệnh và tầm nhìn

  Sứ mệnh

  NAAEE có sứ mệnh khuyến khích giáo dục theo hướng phát triển bền vững, tạo ra các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục vì môi trường và tạo ra các chương trình giáo dục chất lượng cao bằng cách kết nối các chuyên gia trên toàn thế giới.

  NAAEE tin rằng giáo dục vì môi trường là điều cần thiết để tạo ra một thế giới bền vững. Tổ chức này cam kết cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để giúp các nhà giáo dục tạo ra những chương trình giáo dục chất lượng cao, truyền cảm hứng cho học sinh trở thành những nhà lãnh đạo vì môi trường.

  Tầm nhìn

  NAAEE có tầm nhìn về một thế giới nơi mọi người đều có cơ hội học tập và hành động vì môi trường. Tổ chức này tin rằng giáo dục vì môi trường là chìa khóa để đạt được tầm nhìn này.

  NAAEE đang làm việc để tạo ra một thế giới nơi mọi người đều có kiến thức, kỹ năng và động lực để đưa ra những quyết định sáng suốt về môi trường. Tổ chức này tin rằng bằng cách giáo dục mọi người về môi trường, chúng ta có thể tạo ra một thế giới bền vững hơn cho các thế hệ tương lai.

  III. Các chương trình và sáng kiến

  Chương trình Giáo viên Giáo dục Môi trường Quốc gia

  Chương trình Giáo viên Giáo dục Môi trường Quốc gia (NTEE) là một chương trình do NAAEE tài trợ nhằm công nhận các giáo viên có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục môi trường. Chương trình này được thành lập vào năm 1990 và đã công nhận hơn 2.000 giáo viên trên toàn quốc.

  Để đủ điều kiện tham gia chương trình NTEE, các giáo viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm giảng dạy giáo dục môi trường.
  • Có bằng cấp về giáo dục hoặc một lĩnh vực liên quan.
  • Đã tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục môi trường.
  • Đã có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực giáo dục môi trường.

  Các giáo viên được công nhận là Giáo viên Giáo dục Môi trường Quốc gia sẽ nhận được một khoản tài trợ, một chứng chỉ và cơ hội tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn.

  Để biết thêm thông tin về chương trình NTEE, vui lòng truy cập website của NAAEE.

  Chương trình chứng nhận giáo viên EE

  Chương trình chứng nhận giáo viên EE là một chương trình do NAAEE tài trợ nhằm công nhận các giáo viên có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục môi trường. Chương trình này được thành lập vào năm 2002 và đã chứng nhận hơn 5.000 giáo viên trên toàn quốc.

  Để đủ điều kiện tham gia chương trình chứng nhận giáo viên EE, các giáo viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm giảng dạy giáo dục môi trường.
  • Có bằng cấp về giáo dục hoặc một lĩnh vực liên quan.
  • Đã tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục môi trường.
  • Đã có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực giáo dục môi trường.

  Các giáo viên được chứng nhận sẽ nhận được một chứng chỉ, cơ hội tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn và được liệt kê trong danh sách các giáo viên EE được chứng nhận của NAAEE.

  Để biết thêm thông tin về chương trình chứng nhận giáo viên EE, vui lòng truy cập website của NAAEE.

  IV. Thành viên và đối tác

  NAAEE được hỗ trợ bởi một mạng lưới rộng lớn các thành viên và đối tác, bao gồm:

  • Gần 20.000 nhà giáo dục môi trường và các chuyên gia khác
  • 50 tổ chức giáo dục EE
  • Các trường học, cơ sở giáo dục và các tổ chức phi lợi nhuận
  • Các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế

  Mạng lưới đa dạng này cung cấp cho NAAEE một nguồn kiến thức và kinh nghiệm phong phú, đồng thời giúp NAAEE mở rộng phạm vi tiếp cận và tác động. NAAEE hợp tác chặt chẽ với các thành viên và đối tác để phát triển và triển khai các chương trình, tài nguyên và sáng kiến về giáo dục môi trường.

  Với sự hỗ trợ của mạng lưới, NAAEE đang nỗ lực để xây dựng một tương lai bền vững, nơi mà mọi người đều có cơ hội học hỏi về môi trường và hành động để bảo vệ nó.

  Thành tựu của NAAEE
  Năm Sự kiện
  1971 NAAEE được thành lập
  1975 Xuất bản tạp chí Environmental Education
  1981 Tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên về giáo dục môi trường
  1990 Ra mắt Giải thưởng Giáo viên Giáo dục Môi trường Quốc gia
  2000 Phát triển Chương trình chứng nhận giáo viên EE
  2010 Xuất bản Bộ tiêu chuẩn quốc gia về giáo dục môi trường
  2015 Ra mắt Sáng kiến SEED (Giáo dục cho sự phát triển bền vững)
  2020 NAAEE kỷ niệm 50 năm thành lập

  V. Sự kiện và hội nghị

  NAAEE tổ chức nhiều sự kiện và hội nghị trong suốt cả năm, bao gồm:

  • Hội nghị thường niên: Đây là sự kiện lớn nhất của NAAEE, thu hút hơn 2.000 nhà giáo dục môi trường từ khắp Bắc Mỹ và thế giới.
  • Hội nghị khu vực: NAAEE tổ chức các hội nghị khu vực ở khắp Bắc Mỹ, cung cấp cho các nhà giáo dục môi trường cơ hội để kết nối với nhau và chia sẻ các ý tưởng.
  • Hội thảo trực tuyến: NAAEE tổ chức các hội thảo trực tuyến về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến giáo dục môi trường.
  • Chương trình đào tạo: NAAEE cung cấp các chương trình đào tạo cho các nhà giáo dục môi trường, bao gồm các khóa học trực tuyến, hội thảo và các chương trình đào tạo chuyên sâu.

  Các sự kiện và hội nghị của NAAEE là cơ hội tuyệt vời để các nhà giáo dục môi trường kết nối với nhau, chia sẻ các ý tưởng và học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực.

  Các sự kiện và hội nghị sắp tới của NAAEE

  NAAEE có một số sự kiện và hội nghị sắp tới, bao gồm:

  • Hội nghị thường niên 2023: Hội nghị thường niên 2023 của NAAEE sẽ được tổ chức tại thành phố Denver, Colorado từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023.
  • Hội nghị khu vực 2023: NAAEE sẽ tổ chức các hội nghị khu vực vào năm 2023 tại các thành phố sau:
   • Thành phố New York, New York: 27-29 tháng 3 năm 2023
   • Thành phố Atlanta, Georgia: 10-12 tháng 4 năm 2023
   • Thành phố San Francisco, California: 15-17 tháng 5 năm 2023
  • Hội thảo trực tuyến: NAAEE sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến giáo dục môi trường trong suốt cả năm 2023.

  Để biết thêm thông tin về các sự kiện và hội nghị của NAAEE, vui lòng truy cập trang web của NAAEE tại địa chỉ https://naaee.org/.

  VI. Lời Kết

  Hiệp hội Giáo dục Môi trường Bắc Mỹ là một tổ chức thiết yếu góp phần thúc đẩy giáo dục vì môi trường và sự phát triển bền vững. Với các chương trình, hoạt động và tài nguyên phong phú, NAAEE đã tạo nên một cộng đồng toàn cầu kết nối các nhà giáo dục môi trường từ mọi miền, cùng nhau tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến thế giới. Nếu bạn đang tìm kiếm một tổ chức để tham gia hoặc muốn kết nối với những người cùng chung đam mê giáo dục môi trường, thì NAAEE là một lựa chọn tuyệt vời. Hãy tham gia NAAEE ngay hôm nay để trở thành một phần của cộng đồng tiên phong trong lĩnh vực giáo dục vì tương lai bền vững!