phương pháp giáo dục stem

Phương pháp giáo dục STEM – Lợi ích và Thách thức trong triển khai

Giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) là một phương pháp giáo dục tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. Phương pháp giáo dục này đang được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới và nhận được sự quan tâm của các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh. Trong bài viết này, VietprEducation sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về phương pháp giáo dục stem, lợi ích của phương pháp giáo dục này, các phương pháp dạy học STEM hiệu quả, những thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM và các giải pháp để tháo gỡ những thách thức đó.

Phương pháp giáo dục STEM - Lợi ích và Thách thức trong triển khai
Phương pháp giáo dục STEM – Lợi ích và Thách thức trong triển khai

Lợi ích của phương pháp giáo dục STEM Thách thức trong việc triển khai Giải pháp
Giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, sáng tạo Thiếu giáo viên được đào tạo chuyên sâu Đào tạo bồi dưỡng giáo viên
Rèn luyện khả năng làm việc nhóm, giao tiếp Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
Ứng dụng kiến thức vào thực tế, giải quyết các vấn đề Nội dung giảng dạy chưa gắn với thực tiễn Xây dựng chương trình học gắn với thực tiễn
Chuẩn bị cho học sinh kỹ năng cần thiết trong thế giới hiện đại Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các giáo viên Tăng cường phối hợp giữa các giáo viên

I. Phương pháp giáo dục STEM là gì?

Giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) là một phương pháp giáo dục tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. Phương pháp giáo dục này đang được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới và nhận được sự quan tâm của các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh. Trong bài viết này, VietprEducation sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về phương pháp giáo dục STEM, lợi ích của phương pháp giáo dục này, các phương pháp dạy học STEM hiệu quả, những thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM và các giải pháp để tháo gỡ những thách thức đó.

Giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. Phương pháp giáo dục này đang được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới và nhận được sự quan tâm của các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh. Trong bài viết này, VietprEducation sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về phương pháp giáo dục STEM, lợi ích của phương pháp giáo dục này, các phương pháp dạy học STEM hiệu quả, những thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM và các giải pháp để tháo gỡ những thách thức đó.

Lợi ích của phương pháp giáo dục STEM đối với học sinh

 • Giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, sáng tạo
 • Rèn luyện khả năng làm việc nhóm, giao tiếp
 • Ứng dụng kiến thức vào thực tế, giải quyết các vấn đề
 • Chuẩn bị cho học sinh kỹ năng cần thiết trong thế giới hiện đại

Các phương pháp dạy học STEM hiệu quả

 • Phương pháp học tập theo dự án
 • Phương pháp học tập dựa trên vấn đề
 • Phương pháp học tập hợp tác
 • Phương pháp học tập trải nghiệm

Thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM

 • Thiếu giáo viên được đào tạo chuyên sâu
 • Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị
 • Nội dung giảng dạy chưa gắn với thực tiễn
 • Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các giáo viên

Giải pháp để tháo gỡ các thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM

 • Đào tạo bồi dưỡng giáo viên
 • Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
 • Xây dựng chương trình học gắn với thực tiễn
 • Tăng cường phối hợp giữa các giáo viên

Phương pháp giáo dục STEM là gì?
Phương pháp giáo dục STEM là gì?

II. Lợi ích của Phương pháp giáo dục STEM đối với học sinh

Phương pháp giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. Phương pháp giáo dục này đang được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới và nhận được sự quan tâm của các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh. Vậy, phương pháp giáo dục STEM mang lại những lợi ích gì cho học sinh?

Trước hết, phương pháp giáo dục STEM giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, sáng tạo. Trong quá trình học tập theo phương pháp STEM, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, tìm tòi, khám phá và giải quyết các vấn đề. Điều này giúp học sinh phát triển khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và đưa ra các giải pháp mới mẻ.

Thứ hai, phương pháp giáo dục STEM giúp học sinh rèn luyện khả năng làm việc nhóm, giao tiếp. Trong các dự án STEM, học sinh thường được chia thành các nhóm nhỏ để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ. Điều này giúp học sinh học cách làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và lắng nghe ý kiến của người khác.

Thứ ba, phương pháp giáo dục STEM giúp học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tế, giải quyết các vấn đề. Trong các dự án STEM, học sinh được yêu cầu áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế để giải quyết các vấn đề cụ thể. Điều này giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các kiến thức và rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề.

Thứ tư, phương pháp giáo dục STEM giúp học sinh chuẩn bị cho các kỹ năng cần thiết trong thế giới hiện đại. Trong thế kỷ 21, các kỹ năng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học ngày càng trở nên quan trọng. Phương pháp giáo dục STEM giúp học sinh phát triển các kỹ năng này, giúp học sinh sẵn sàng hơn cho các công việc trong tương lai.

Trên đây là một số lợi ích của phương pháp giáo dục STEM đối với học sinh. Phương pháp giáo dục này đang được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới và nhận được sự quan tâm của các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh. Hy vọng rằng, trong tương lai, phương pháp giáo dục STEM sẽ được triển khai rộng rãi hơn nữa, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21.

Lợi ích của phương pháp giáo dục STEM Thách thức trong việc triển khai Giải pháp
Giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, sáng tạo Thiếu giáo viên được đào tạo chuyên sâu Đào tạo bồi dưỡng giáo viên
Rèn luyện khả năng làm việc nhóm, giao tiếp Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
Ứng dụng kiến thức vào thực tế, giải quyết các vấn đề Nội dung giảng dạy chưa gắn với thực tiễn Xây dựng chương trình học gắn với thực tiễn
Chuẩn bị cho học sinh kỹ năng cần thiết trong thế giới hiện đại Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các giáo viên Tăng cường phối hợp giữa các giáo viên

Ngoài ra, phương pháp giáo dục STEM còn mang lại một số lợi ích khác cho học sinh, chẳng hạn như:

 • Giúp học sinh phát triển khả năng giải quyết vấn đề
 • Giúp học sinh phát triển khả năng tư duy phản biện
 • Giúp học sinh phát triển khả năng làm việc nhóm
 • Giúp học sinh phát triển khả năng giao tiếp
 • Giúp học sinh phát triển khả năng sáng tạo
 • Giúp học sinh phát triển khả năng học tập suốt đời

Với những lợi ích kể trên, phương pháp giáo dục STEM đang ngày càng được các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh trên toàn thế giới quan tâm và áp dụng. Hy vọng rằng, trong tương lai, phương pháp giáo dục STEM sẽ được triển khai rộng rãi hơn nữa, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp giáo dục STEM, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Lợi ích của Phương pháp giáo dục STEM đối với học sinh
Lợi ích của Phương pháp giáo dục STEM đối với học sinh

III. Các phương pháp dạy học STEM hiệu quả

Dạy học STEM theo dự án

Dạy học STEM theo dự án là một phương pháp dạy học tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học thông qua các dự án thực tế. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, làm việc nhóm và giao tiếp.

Để dạy học STEM theo dự án hiệu quả, giáo viên cần:

 • Chọn chủ đề dự án phù hợp với độ tuổi và trình độ của học sinh.
 • Cung cấp cho học sinh các kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành dự án.
 • Hướng dẫn học sinh lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá dự án.
 • Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh chủ động khám phá và học hỏi.

Tìm hiểu thêm về phương pháp dạy học STEM theo dự án

Dạy học STEM thông qua các hoạt động thực hành

Dạy học STEM thông qua các hoạt động thực hành giúp học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các hoạt động thực hành cũng giúp học sinh phát triển các kỹ năng vận động, khả năng quan sát và tư duy logic.

Để dạy học STEM thông qua các hoạt động thực hành hiệu quả, giáo viên cần:

 • Chọn các hoạt động thực hành phù hợp với độ tuổi và trình độ của học sinh.
 • Cung cấp cho học sinh các vật liệu và dụng cụ cần thiết để thực hiện hoạt động.
 • Hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động một cách an toàn và hiệu quả.
 • Giúp học sinh phân tích và thảo luận về kết quả của hoạt động.

Tìm hiểu thêm về phương pháp dạy học STEM thông qua các hoạt động thực hành

Dạy học STEM thông qua các trò chơi và câu đố

Dạy học STEM thông qua các trò chơi và câu đố giúp học sinh học tập một cách thú vị và hiệu quả. Các trò chơi và câu đố giúp học sinh củng cố kiến thức, phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề.

Để dạy học STEM thông qua các trò chơi và câu đố hiệu quả, giáo viên cần:

 • Chọn các trò chơi và câu đố phù hợp với độ tuổi và trình độ của học sinh.
 • Sử dụng các trò chơi và câu đố để củng cố kiến thức và phát triển các kỹ năng của học sinh.
 • Tạo môi trường học tập vui vẻ, khuyến khích học sinh tích cực tham gia các trò chơi và câu đố.

Tìm hiểu thêm về phương pháp dạy học STEM thông qua các trò chơi và câu đố

Các phương pháp dạy học STEM hiệu quả
Các phương pháp dạy học STEM hiệu quả

IV. Thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM

Mặc dù phương pháp giáo dục STEM mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, nhưng việc triển khai phương pháp này còn gặp phải một số thách thức, bao gồm:

 • Thiếu giáo viên được đào tạo chuyên sâu: Giáo viên là yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai phương pháp giáo dục STEM. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng giáo viên được đào tạo chuyên sâu về phương pháp này còn hạn chế.
 • Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị: Việc triển khai phương pháp giáo dục STEM đòi hỏi phải có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, bao gồm phòng thí nghiệm, máy tính, máy chiếu, bảng tương tác, v.v… Tuy nhiên, nhiều trường học còn thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu của phương pháp này.
 • Nội dung giảng dạy chưa gắn với thực tiễn: Nội dung giảng dạy STEM hiện nay còn mang tính lý thuyết và chưa gắn chặt với thực tiễn. Điều này khiến cho học sinh khó áp dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế.
 • Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các giáo viên: Việc triển khai phương pháp giáo dục STEM đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các giáo viên trong trường học. Tuy nhiên, trên thực tế, sự phối hợp này còn chưa được thực hiện tốt, dẫn đến việc triển khai phương pháp STEM chưa hiệu quả.

Để tháo gỡ những thách thức trên, cần có sự nỗ lực của nhiều bên, bao gồm nhà nước, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh.Đọc thêm: Các phương pháp giảng dạy hiệu quả trong giáo dục tại nhà

Nhà nước cần tăng cường đầu tư cho giáo dục STEM, bao gồm đầu tư cho đào tạo giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, phát triển nội dung giảng dạy gắn với thực tiễn. Nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các khóa đào tạo về phương pháp giáo dục STEM, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để giáo viên áp dụng phương pháp này vào giảng dạy.Đọc thêm: Nên chọn sách giáo trình nào cho giáo dục tại nhà

Giáo viên cần chủ động tìm tòi, học hỏi để nâng cao kiến thức và kỹ năng về phương pháp giáo dục STEM. Phụ huynh và học sinh cũng nên tìm hiểu về phương pháp này để có thể hỗ trợ giáo viên trong quá trình triển khai.

Thách thức Giải pháp
Thiếu giáo viên được đào tạo chuyên sâu Đào tạo bồi dưỡng giáo viên
Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
Nội dung giảng dạy chưa gắn với thực tiễn Xây dựng chương trình học gắn với thực tiễn
Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các giáo viên Tăng cường phối hợp giữa các giáo viên

Bằng sự nỗ lực của tất cả các bên, phương pháp giáo dục STEM sẽ được triển khai hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà.

Thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM
Thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM

V. Giải pháp để tháo gỡ các thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM

Đào tạo bồi dưỡng giáo viên

Giáo viên là yếu tố quan trọng trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM. Do đó, cần phải đào tạo và bồi dưỡng giáo viên để họ có đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực để giảng dạy theo phương pháp này. Các chương trình đào tạo giáo viên STEM cần được thiết kế để giúp giáo viên hiểu rõ về phương pháp giáo dục STEM, các nội dung và phương pháp giảng dạy STEM, cũng như cách đánh giá học sinh trong môi trường STEM.

Ngoài ra, cần tạo điều kiện để giáo viên tham gia các khóa học ngắn hạn, hội thảo, tập huấn về phương pháp giáo dục STEM để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị

Để triển khai phương pháp giáo dục STEM hiệu quả, cần phải đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp. Các trường học cần được trang bị phòng thí nghiệm, phòng thực hành, máy tính, máy chiếu, bảng tương tác và các thiết bị khác để hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập STEM.

Ngoài ra, cần xây dựng các không gian học tập ngoài trời, chẳng hạn như vườn trường, sân chơi, để học sinh có thể trải nghiệm và khám phá thiên nhiên, cũng như áp dụng kiến thức STEM vào thực tế.

Xây dựng chương trình học gắn với thực tiễn

Chương trình học STEM cần được thiết kế để gắn với thực tiễn, giúp học sinh áp dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài học STEM nên được thiết kế theo hướng tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đồng thời lồng ghép các vấn đề thực tế vào bài học.

Ngoài ra, cần khuyến khích học sinh tham gia các dự án STEM, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật để học sinh có cơ hội áp dụng kiến thức STEM vào thực tế, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.

Tăng cường phối hợp giữa các giáo viên

Để triển khai phương pháp giáo dục STEM hiệu quả, cần phải tăng cường phối hợp giữa các giáo viên. Các giáo viên cần phối hợp với nhau để thiết kế các bài học STEM tích hợp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình giảng dạy.

Ngoài ra, cần xây dựng các cộng đồng giáo viên STEM để các giáo viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ nhau và cùng nhau phát triển các sáng kiến mới trong giảng dạy STEM.

Giải pháp để tháo gỡ các thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM
Giải pháp để tháo gỡ các thách thức trong việc triển khai phương pháp giáo dục STEM

VI. Kết luận

Phương pháp giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục tiên tiến, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, việc triển khai phương pháp giáo dục này còn gặp phải một số thách thức. Để tháo gỡ những thách thức đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh. VietprEducation hy vọng rằng, với những thông tin được cung cấp trong bài viết này, bạn sẽ có thêm hiểu biết về phương pháp giáo dục STEM và những lợi ích của phương pháp giáo dục này đối với học sinh.