stem là môn gì

STEM là môn học gì? Lợi ích và triển vọng phát triển ngành STEM tại Việt Nam

Bạn có thắc mắc stem là môn gì không? STEM là chương trình giáo dục tích hợp liên ngành Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics). VietprEducation sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về chương trình giáo dục này và vai trò của nó trong giáo dục hiện đại.

STEM là môn học gì? Lợi ích và triển vọng phát triển ngành STEM tại Việt Nam
STEM là môn học gì? Lợi ích và triển vọng phát triển ngành STEM tại Việt Nam

Môn học STEM Phạm vi nghiên cứu
Khoa học (Science) Các môn học tự nhiên như sinh học, hóa học, vật lý, địa lý,…
Công nghệ (Technology) Các ứng dụng thực tiễn của khoa học trong cuộc sống như máy tính, điện thoại, năng lượng tái tạo,…
Kỹ thuật (Engineering) Thiết kế, chế tạo và vận hành các hệ thống hay sản phẩm đáp ứng nhu cầu con người như cầu đường, nhà cửa, máy móc,…
Toán học (Mathematics) Các con số, phép toán, hình học, thống kê và ứng dụng của chúng trong khoa học, kỹ thuật và đời sống hàng ngày.

I. STEM là gì?

STEM là chương trình giáo dục tích hợp liên ngành, giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa các môn học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Chương trình này nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.

STEM là viết tắt của các từ tiếng Anh: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). Đây là bốn lĩnh vực học tập quan trọng, được tích hợp với nhau để tạo thành chương trình giáo dục STEM.

Chương trình giáo dục STEM được thiết kế để giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và làm việc nhóm. Học sinh sẽ được học cách áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các tình huống thực tế, để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Giáo dục STEM có nhiều lợi ích, trong đó có:

 • Giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21, chẳng hạn như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và làm việc nhóm.
 • Chuẩn bị cho học sinh các công việc trong tương lai, đặc biệt là các công việc liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
 • Giúp học sinh hiểu được thế giới xung quanh và đưa ra các quyết định sáng suốt về các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Giáo dục STEM đang ngày càng được chú trọng trên thế giới. Nhiều quốc gia đã đưa giáo dục STEM vào chương trình giáo dục quốc gia của mình. Tại Việt Nam, giáo dục STEM cũng đang được triển khai ở một số trường học và nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh.

Để tìm hiểu thêm về giáo dục STEM, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

STEM là gì?
STEM là gì?

II. Các lĩnh vực chính của STEM

STEM là một chương trình giáo dục tích hợp liên ngành, giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa các môn học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Chương trình này nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.

STEM bao gồm bốn lĩnh vực chính:

 • Khoa học (Science): Các môn học tự nhiên như sinh học, hóa học, vật lý, địa lý,…
 • Công nghệ (Technology): Các ứng dụng thực tiễn của khoa học trong cuộc sống như máy tính, điện thoại, năng lượng tái tạo,…
 • Kỹ thuật (Engineering): Thiết kế, chế tạo và vận hành các hệ thống hay sản phẩm đáp ứng nhu cầu con người như cầu đường, nhà cửa, máy móc,…
 • Toán học (Mathematics): Các con số, phép toán, hình học, thống kê và ứng dụng của chúng trong khoa học, kỹ thuật và đời sống hàng ngày.

Bốn lĩnh vực này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng nhau tạo nên một nền tảng vững chắc cho học sinh trong thế kỷ 21. Khoa học cung cấp cho học sinh kiến thức về thế giới tự nhiên, công nghệ giúp học sinh áp dụng kiến thức đó vào thực tế, kỹ thuật giúp học sinh thiết kế và chế tạo các sản phẩm mới, và toán học cung cấp cho học sinh các công cụ để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Giáo dục STEM ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới hiện đại. Các công việc đòi hỏi kỹ năng STEM đang ngày càng tăng, và học sinh có nền tảng STEM vững chắc sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trong sự nghiệp của mình.

Để tìm hiểu thêm về giáo dục STEM, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Các lĩnh vực chính của STEM
Các lĩnh vực chính của STEM

III. Lợi ích của việc học STEM

STEM giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và giải quyết vấn đề

Các môn học STEM thường yêu cầu học sinh phải suy nghĩ phản biện và giải quyết các vấn đề phức tạp. Điều này giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy quan trọng, chẳng hạn như khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, cũng như khả năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.

STEM giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm

Các môn học STEM thường được dạy theo nhóm, điều này giúp học sinh phát triển các kỹ năng làm việc nhóm quan trọng, chẳng hạn như khả năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết xung đột. Những kỹ năng này rất quan trọng trong thế giới việc làm ngày nay, nơi mà làm việc nhóm là một phần thiết yếu của hầu hết các công việc.

STEM giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp

Các môn học STEM thường yêu cầu học sinh phải giao tiếp các ý tưởng và giải pháp của mình với người khác, điều này giúp học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp quan trọng, chẳng hạn như khả năng nói rõ ràng, viết hiệu quả và thuyết trình thuyết phục. Những kỹ năng này rất quan trọng trong thế giới việc làm ngày nay, nơi mà giao tiếp hiệu quả là một phần thiết yếu của hầu hết các công việc.

STEM giúp học sinh phát triển kỹ năng sáng tạo

Các môn học STEM thường khuyến khích học sinh suy nghĩ sáng tạo và tìm ra các giải pháp mới cho các vấn đề, điều này giúp học sinh phát triển các kỹ năng sáng tạo quan trọng, chẳng hạn như khả năng tạo ra các ý tưởng mới, thử nghiệm các giải pháp khác nhau và chấp nhận rủi ro. Những kỹ năng này rất quan trọng trong thế giới việc làm ngày nay, nơi mà sáng tạo là một phần thiết yếu của hầu hết các công việc.

STEM giúp học sinh chuẩn bị cho sự nghiệp trong các lĩnh vực STEM

Các môn học STEM cung cấp cho học sinh các kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực STEM, chẳng hạn như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Những lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng và có nhu cầu cao về nhân lực, vì vậy học sinh theo học các môn học STEM sẽ có nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.

Môn học STEM Phạm vi nghiên cứu
Khoa học (Science) Các môn học tự nhiên như sinh học, hóa học, vật lý, địa lý,…
Công nghệ (Technology) Các ứng dụng thực tiễn của khoa học trong cuộc sống như máy tính, điện thoại, năng lượng tái tạo,…
Kỹ thuật (Engineering) Thiết kế, chế tạo và vận hành các hệ thống hay sản phẩm đáp ứng nhu cầu con người như cầu đường, nhà cửa, máy móc,…
Toán học (Mathematics) Các con số, phép toán, hình học, thống kê và ứng dụng của chúng trong khoa học, kỹ thuật và đời sống hàng ngày.

Tìm hiểu thêm về giáo dục STEM

Lợi ích của việc học STEM
Lợi ích của việc học STEM

IV. STEM trong giáo dục

STEM là một chương trình giáo dục tích hợp liên ngành, giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa các môn học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Chương trình này nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.

STEM được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y tế, nông nghiệp, sản xuất đến công nghệ thông tin. Các ngành nghề liên quan đến STEM đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao, với mức lương hấp dẫn. Do đó, giáo dục STEM đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tại Việt Nam, giáo dục STEM đang được triển khai ở một số trường học tiên tiến. Tuy nhiên, để giáo dục STEM thực sự phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục quốc gia, cần có sự chung tay của nhiều bên, từ chính phủ, các trường học, doanh nghiệp đến các tổ chức xã hội.

Chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ giáo dục STEM, chẳng hạn như tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, đào tạo giáo viên, phát triển chương trình giảng dạy. Các trường học cần đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với các kiến thức và kỹ năng STEM. Doanh nghiệp có thể đóng góp vào giáo dục STEM bằng cách tài trợ cho các chương trình giáo dục, cung cấp cơ hội thực tập cho học sinh, sinh viên.

Các tổ chức xã hội có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi STEM để khuyến khích học sinh tham gia và tìm hiểu về lĩnh vực này. Với sự chung tay của nhiều bên, giáo dục STEM sẽ trở thành một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Lợi ích của giáo dục STEM Thách thức của giáo dục STEM tại Việt Nam
 • Trang bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong thế kỷ 21
 • Giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa các môn học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
 • Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm của học sinh
 • Tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với các ngành nghề liên quan đến STEM, có nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn
 • Thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho giáo dục STEM
 • Giáo viên chưa được đào tạo bài bản về giáo dục STEM
 • Chương trình giảng dạy chưa được đổi mới, chưa phù hợp với yêu cầu của giáo dục STEM
 • Thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan, bao gồm chính phủ, các trường học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội

Để khắc phục những thách thức này, cần có sự chung tay của nhiều bên, từ chính phủ, các trường học, doanh nghiệp đến các tổ chức xã hội. Chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ giáo dục STEM, chẳng hạn như tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, đào tạo giáo viên, phát triển chương trình giảng dạy. Các trường học cần đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với các kiến thức và kỹ năng STEM. Doanh nghiệp có thể đóng góp vào giáo dục STEM bằng cách tài trợ cho các chương trình giáo dục, cung cấp cơ hội thực tập cho học sinh, sinh viên.

Các tổ chức xã hội có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi STEM để khuyến khích học sinh tham gia và tìm hiểu về lĩnh vực này. Với sự chung tay của nhiều bên, giáo dục STEM sẽ trở thành một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Một số giải pháp để phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam:

 • Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho giáo dục STEM
 • Đào tạo giáo viên bài bản về giáo dục STEM
 • Đổi mới chương trình giảng dạy, phù hợp với yêu cầu của giáo dục STEM
 • Tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan, bao gồm chính phủ, các trường học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội
 • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi STEM để khuyến khích học sinh tham gia và tìm hiểu về lĩnh vực này

Với những giải pháp trên, giáo dục STEM tại Việt Nam sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong tương lai.

Một số ví dụ về ứng dụng của STEM trong giáo dục:

 • Sử dụng các mô hình 3D để dạy giải phẫu học
 • Sử dụng các phần mềm mô phỏng để dạy vật lý
 • Sử dụng các trò chơi điện tử để dạy toán học
 • Sử dụng các thiết bị đeo để theo dõi hoạt động thể chất của học sinh
 • Sử dụng các ứng dụng di động để dạy ngoại ngữ

Những ứng dụng này giúp học sinh học tập một cách trực quan, sinh động và hiệu quả hơn. STEM đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục hiện đại.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trường học có chương trình giáo dục STEM chất lượng, hãy tham khảo một số trường sau:

Những trường học này đều có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và chương trình giảng dạy tiên tiến, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.

STEM trong giáo dục
STEM trong giáo dục

V. Xu hướng phát triển của STEM

STEM là một chương trình giáo dục tích hợp liên ngành, giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa các môn học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Chương trình này nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.

Trong những năm gần đây, STEM đã trở thành một xu hướng giáo dục phổ biến trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia đã đưa STEM vào chương trình giáo dục quốc gia của mình, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

Tại Việt Nam, STEM được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2018-2019. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về việc triển khai chương trình STEM trong các trường học.

Hiện nay, STEM đã được triển khai tại nhiều trường học trên cả nước. Các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động STEM để giúp học sinh hiểu và ứng dụng kiến thức STEM vào thực tế.

Xu hướng phát triển của STEM tại Việt Nam là rất tích cực. Ngày càng có nhiều trường học triển khai chương trình STEM, và ngày càng có nhiều học sinh tham gia các hoạt động STEM.

Điều này cho thấy rằng STEM đang được đón nhận và đánh giá cao tại Việt Nam. STEM được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam đào tạo ra những thế hệ học sinh có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Năm Sự kiện
2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn về việc triển khai chương trình STEM trong các trường học.
2019 STEM được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2018-2019.
2020 Nhiều trường học trên cả nước triển khai chương trình STEM.
2021 Các trường học tổ chức nhiều hoạt động STEM để giúp học sinh hiểu và ứng dụng kiến thức STEM vào thực tế.
2022 Xu hướng phát triển của STEM tại Việt Nam là rất tích cực.

Một số trường học tiêu biểu trong việc triển khai chương trình STEM tại Việt Nam:

 • Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam
 • Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên
 • Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ
 • Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
 • Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Những trường học này đã có nhiều hoạt động STEM sáng tạo và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục STEM tại Việt Nam.

Xu hướng phát triển của STEM tại Việt Nam là rất tích cực. STEM được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam đào tạo ra những thế hệ học sinh có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Xu hướng phát triển của STEM
Xu hướng phát triển của STEM

VI. Kết luận

Giáo dục STEM đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục STEM, khắc phục những thách thức còn tồn tại để đào tạo ra những thế hệ học sinh có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thời đại.