phương pháp stem là gì

Phương pháp Stem là gì? Ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng

Bạn có biết phương pháp stem là gì không? Đây là một kỹ thuật xử lý văn bản được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Phương pháp này giúp loại bỏ các hậu tố và tiền tố của từ để đưa từ về dạng gốc, giúp cải thiện hiệu quả của các tác vụ như tìm kiếm thông tin, trích xuất thông tin, tóm tắt văn bản, phân loại văn bản và sinh văn bản. Trong bài viết này của VietprEducation, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp Stem, tại sao phương pháp này lại quan trọng, các loại phương pháp Stem, ưu điểm và nhược điểm của phương pháp Stem, ứng dụng của phương pháp Stem, các công cụ hỗ trợ phương pháp Stem và xu hướng phát triển của phương pháp Stem trong tương lai.

Phương pháp Stem là gì? Ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng
Phương pháp Stem là gì? Ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng

Thuật ngữ Định nghĩa
Phương pháp Stem Một kỹ thuật xử lý văn bản nhằm loại bỏ các hậu tố và tiền tố của từ để đưa từ về dạng gốc.
Từ gốc Dạng cơ bản nhất của một từ, không bao gồm các hậu tố và tiền tố.
Hậu tố Một chuỗi ký tự được thêm vào cuối một từ để thay đổi ý nghĩa hoặc chức năng của từ đó.
Tiền tố Một chuỗi ký tự được thêm vào đầu một từ để thay đổi ý nghĩa hoặc chức năng của từ đó.
Phân tích từ vựng Quá trình phân chia một từ thành các thành phần cấu tạo của nó, chẳng hạn như từ gốc, hậu tố và tiền tố.
Tìm kiếm thông tin Quá trình tìm kiếm thông tin trong một tập hợp các tài liệu.
Trích xuất thông tin Quá trình trích xuất thông tin có cấu trúc từ một tập hợp các tài liệu.
Tóm tắt văn bản Quá trình tạo ra một bản tóm tắt ngắn gọn của một văn bản.
Phân loại văn bản Quá trình phân loại một văn bản vào một hoặc nhiều danh mục.
Sinh văn bản Quá trình tạo ra văn bản mới từ một tập hợp các dữ liệu.

I. Mô tả thuật ngữ gốc rễ ‘Stemming’

Stemming là một kỹ thuật xử lý văn bản nhằm loại bỏ các hậu tố và tiền tố của từ để đưa từ về dạng gốc. Stemming khác với phân tích từ vựng ở chỗ, phân tích từ vựng chia một từ thành các thành phần cấu tạo của nó, chẳng hạn như từ gốc, hậu tố và tiền tố, trong khi stemming chỉ loại bỏ các hậu tố và tiền tố của từ để đưa từ về dạng gốc.

Stemming được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như tìm kiếm thông tin, trích xuất thông tin, tóm tắt văn bản, phân loại văn bản và sinh văn bản.

Tại sao chúng ta cần Stemming?

Có một số lý do tại sao chúng ta cần stemming. Stemming giúp:

 • Tăng hiệu quả tìm kiếm thông tin bằng cách giảm số lượng từ đồng âm và từ đồng nghĩa cần tìm kiếm.
 • Cải thiện hiệu suất trích xuất thông tin bằng cách giảm số lượng từ đồng âm và từ đồng nghĩa cần trích xuất.
 • Nâng cao chất lượng tóm tắt văn bản bằng cách loại bỏ các từ không cần thiết và làm cho tóm tắt ngắn gọn hơn.
 • Cải thiện độ chính xác phân loại văn bản bằng cách giảm số lượng từ đồng âm và từ đồng nghĩa cần phân loại.
 • Tăng tính hiệu quả sinh văn bản bằng cách sử dụng các từ gốc để tạo ra các từ mới.

Các loại phương pháp Stemming

Có nhiều phương pháp stemming khác nhau. Các phương pháp stemming phổ biến nhất bao gồm:

Tên phương pháp Mô tả
Phương pháp Porter Phương pháp này được phát triển bởi Martin Porter vào năm 1980. Đây là một trong những phương pháp stemming phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Phương pháp Lovins Phương pháp này được phát triển bởi Julie Beth Lovins vào năm 1968. Đây là một phương pháp stemming đơn giản và hiệu quả, thường được sử dụng trong các ứng dụng tìm kiếm thông tin.
Phương pháp Lancaster Phương pháp này được phát triển bởi Frederick W. Lancaster vào năm 1979. Đây là một phương pháp stemming phức tạp hơn so với các phương pháp khác, nhưng nó có độ chính xác cao hơn.
Phương pháp Paice/Husk Phương pháp này được phát triển bởi Chris D. Paice và Graham R. Husk vào năm 1987. Đây là một phương pháp stemming phức tạp và hiệu quả, thường được sử dụng trong các ứng dụng tìm kiếm thông tin.
Phương pháp Krovetz Phương pháp này được phát triển bởi Robert Krovetz vào năm 1993. Đây là một phương pháp stemming đơn giản và hiệu quả, thường được sử dụng trong các ứng dụng tìm kiếm thông tin.

Ưu điểm và nhược điểm của Stemming

Stemming có một số ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm của stemming bao gồm:

 • Tăng hiệu quả tìm kiếm thông tin, trích xuất thông tin, tóm tắt văn bản, phân loại văn bản và sinh văn bản.
 • Giảm số lượng từ đồng âm và từ đồng nghĩa cần xử lý.
 • Làm cho văn bản ngắn gọn hơn và dễ hiểu hơn.

Nhược điểm của stemming bao gồm:

 • Có thể làm mất đi ý nghĩa của văn bản nếu không được thực hiện đúng cách.
 • Có thể gây ra lỗi chính tả nếu không được thực hiện đúng cách.

Ứng dụng của Stemming

Stemming được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như:

 • Tìm kiếm thông tin
 • Trích xuất thông tin
 • Tóm tắt văn bản
 • Phân loại văn bản
 • Sinh văn bản
 • Spam lọc
 • Bổ sung lỗi chính tả

Vào cuối ngày, stemming là một công cụ hữu ích có thể giúp bạn cải thiện hiệu quả của các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu các ưu điểm và nhược điểm của stemming trước khi sử dụng nó trong các ứng dụng của bạn.

Nguồn: https://vietpr.edu.vn/phuong-phap-stem-la-gi/
Ngày truy cập: 03/11/2023

Mô tả thuật ngữ gốc rễ 'Stemming'
Mô tả thuật ngữ gốc rễ ‘Stemming’

II. Thuật toán gốc rễ Porter

Thuật toán gốc rễ Porter được phát triển bởi Martin Porter vào năm 1980. Đây là một thuật toán được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như tìm kiếm thông tin, trích xuất thông tin, tóm tắt văn bản, phân loại văn bản và sinh văn bản. Thuật toán gốc rễ Porter hoạt động bằng cách loại bỏ các hậu tố và tiền tố của từ để đưa từ về dạng gốc. Điều này giúp cải thiện hiệu quả của các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng cách giảm số lượng từ cần xử lý.

Ưu điểm của thuật toán gốc rễ Porter

 • Đơn giản và dễ hiểu.
 • Hiệu quả cao.
 • Có thể được sử dụng với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Nhược điểm của thuật toán gốc rễ Porter

 • Có thể loại bỏ một số hậu tố và tiền tố quan trọng.
 • Không phải lúc nào cũng có thể đưa từ về dạng gốc chính xác.

Ứng dụng của thuật toán gốc rễ Porter

 • Tìm kiếm thông tin.
 • Trích xuất thông tin.
 • Tóm tắt văn bản.
 • Phân loại văn bản.
 • Sinh văn bản.

Thuật toán gốc rễ Porter là một thuật toán hiệu quả và dễ sử dụng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mặc dù có một số nhược điểm, nhưng thuật toán gốc rễ Porter vẫn là một lựa chọn tốt cho các ứng dụng cần xử lý một lượng lớn văn bản.

Ưu điểm Nhược điểm
Đơn giản và dễ hiểu. Có thể loại bỏ một số hậu tố và tiền tố quan trọng.
Hiệu quả cao. Không phải lúc nào cũng có thể đưa từ về dạng gốc chính xác.
Có thể được sử dụng với nhiều ngôn ngữ khác nhau.  

Nếu bạn đang tìm kiếm một thuật toán để xử lý các văn bản tiếng Việt, thì thuật toán gốc rễ Porter là một lựa chọn tốt. Thuật toán này đã được thử nghiệm và chứng minh là có hiệu quả trong việc cải thiện hiệu quả của các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Thuật toán gốc rễ Porter
Thuật toán gốc rễ Porter

III. Các thuật toán gốc rễ khác

Ngoài các phương pháp cắt cụm, cắt âm tiết và cắt hậu tố có thể bỏ qua khi tạo các biến thể gốc, một số tác giả đã đề xuất các phương pháp sau để tạo các biến thể gốc:

phân đoạn ký tự-ba

Loại bỏ các ký tự không phải chữ cái khỏi chuỗi ký tự, sau đó cắt ba ký tự mỗi lần. Nếu có ít hơn ba ký tự, hãy dừng lại. Nếu phần cuối cùng có ít hơn 3 ký tự, hãy xóa phần cuối cùng này.

phân đoạn dựa trên tần số

Tạo một danh sách các âm vị thành phần cho mỗi chuỗi. Xóa âm vị có tần số tổng thể lớn nhất khỏi chuỗi. Lặp lại cho đến khi không còn âm vị nào trong chuỗi.

loại chống âm vị

 • Xóa tất cả các lần xuất hiện của một âm vị khỏi chuỗi.
 • Tiếp tục với âm vị tiếp theo cho đến khi tất cả các âm vị đã được xét.

Thoát khỏi gốc rễ

 • Xóa một ký tự ngẫu nhiên tại một vị trí ngẫu nhiên trong chuỗi.
 • Tiếp tục cho đến khi không còn ký tự nào trong chuỗi.

phương pháp Porter

Porter là một phương án phát hiện gốc, còn được gọi là nguyên tắc Porter. Phương pháp này tiết lộ cách phiên âm của một từ có liên quan đến cách viết các từ phát triển từ nó và đưa ra một tập hợp các quy tắc để gán từ phiên âm xuất hiện trong tiếng Anh với gốc của nguyên văn. gốc cụm mở rộng của một từ tiếng Anh.
(Chi tiết)

phương pháp Lovins

 • Lovins là một kỹ thuật phổ biến để giảm sức mạnh của một từ.
 • Lovins chủ yếu bao gồm hai phần, tước từ vựng và tước hậu tố.
 • Tước từ vựng là loại bỏ tất cả các nguyên âm từ chính thức hoặc các biến thể không có nghĩa của từ gốc.
 • Loại hậu tố trong phương pháp này bao gồm loại bỏ hoặc thay thế bất kỳ hậu tố nào được tìm thấy trong từ điển.

Đây chỉ là một số phương pháp tạo biến thể gốc đã được đề xuất. Trong thực tế, có thể có nhiều phương pháp khác tùy thuộc vào mục tiêu và hoàn cảnh cụ thể của ứng dụng.

Các thuật toán gốc rễ khác
Phương pháp Mô tả
phân đoạn ký tự-ba Loại bỏ các ký tự không phải chữ cái khỏi chuỗi ký tự, sau đó cắt ba ký tự mỗi lần.
phân đoạn dựa trên tần số Tạo một danh sách các âm vị thành phần cho mỗi chuỗi. Xóa âm vị có tần số tổng thể lớn nhất khỏi chuỗi. Lặp lại cho đến khi không còn âm vị nào trong chuỗi.
loại chống âm vị Xóa tất cả các lần xuất hiện của một âm vị khỏi chuỗi. Tiếp tục với âm vị tiếp theo cho đến khi tất cả các âm vị đã được xét.
Thoát khỏi gốc rễ Xóa một ký tự ngẫu nhiên tại một vị trí ngẫu nhiên trong chuỗi. Tiếp tục cho đến khi không còn ký tự nào trong chuỗi.
phương pháp Porter Porter là một phương án phát hiện gốc, còn được gọi là nguyên tắc Porter.

Các thuật toán gốc rễ khác
Các thuật toán gốc rễ khác

IV. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp gốc rễ

Phương pháp gốc rễ có một số ưu điểm và nhược điểm như sau:

Ưu điểm Nhược điểm
Giảm kích thước văn bản Có thể loại bỏ thông tin quan trọng
Cải thiện hiệu suất tìm kiếm Có thể làm giảm độ chính xác của tìm kiếm
Giảm thời gian xử lý văn bản Có thể làm giảm độ chính xác của phân tích văn bản
Cải thiện hiệu quả của các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên Có thể làm tăng độ phức tạp của các thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Nhìn chung, phương pháp gốc rễ là một kỹ thuật hữu ích trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này trước khi sử dụng.

Một số ứng dụng của phương pháp gốc rễ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm:

 • Tìm kiếm thông tin
 • Trích xuất thông tin
 • Tóm tắt văn bản
 • Phân loại văn bản
 • Sinh văn bản

Phương pháp gốc rễ cũng được sử dụng trong một số lĩnh vực khác, chẳng hạn như:

 • Sinh học thông tin
 • Hóa học
 • Khoa học máy tính
 • Ngôn ngữ học
 • Y học

Trong tương lai, phương pháp gốc rễ được dự đoán sẽ tiếp tục được phát triển và ứng dụng rộng rãi hơn trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một số xu hướng phát triển của phương pháp gốc rễ trong tương lai bao gồm:

 • Phát triển các thuật toán gốc rễ mới hiệu quả hơn và chính xác hơn
 • Ứng dụng phương pháp gốc rễ vào các lĩnh vực mới
 • Tích hợp phương pháp gốc rễ với các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên khác
 • Phát triển các công cụ hỗ trợ phương pháp gốc rễ

Những xu hướng phát triển này sẽ giúp phương pháp gốc rễ trở thành một công cụ hữu ích hơn trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các lĩnh vực khác.

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp gốc rễ
Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp gốc rễ

V. Ứng dụng thực tế của phương pháp gốc rễ

Phương pháp gốc rễ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Tìm kiếm thông tin: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để tìm kiếm thông tin trong các văn bản lớn, chẳng hạn như các bài báo khoa học, các tài liệu pháp lý hoặc các trang web.
 • Trích xuất thông tin: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để trích xuất thông tin có cấu trúc từ các văn bản, chẳng hạn như tên người, địa điểm, ngày tháng hoặc số tiền.
 • Tóm tắt văn bản: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để tạo ra các bản tóm tắt ngắn gọn của các văn bản, giúp người đọc nắm bắt được nội dung chính của văn bản một cách nhanh chóng.
 • Phân loại văn bản: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để phân loại các văn bản vào các danh mục khác nhau, chẳng hạn như tin tức, email hoặc thư rác.
 • Sinh văn bản: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để tạo ra các văn bản mới từ một tập hợp các dữ liệu, chẳng hạn như các báo cáo tài chính hoặc các bài viết trên blog.

Ngoài ra, phương pháp gốc rễ còn được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác, chẳng hạn như:

 • Phân tích tình cảm: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để phân tích tình cảm của người dùng trong các bài đánh giá sản phẩm, các bình luận trên mạng xã hội hoặc các cuộc trò chuyện trực tuyến.
 • Máy dịch: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để dịch các văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
 • Tìm kiếm hình ảnh: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để tìm kiếm hình ảnh trên Internet dựa trên các từ khóa hoặc các hình ảnh mẫu.
 • Nhận dạng giọng nói: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để nhận dạng giọng nói của người dùng và chuyển đổi thành văn bản.
 • Nhận dạng khuôn mặt: Phương pháp gốc rễ được sử dụng để nhận dạng khuôn mặt của người dùng và xác định danh tính của họ.

Phương pháp gốc rễ là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nó giúp cải thiện hiệu quả của các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giúp máy tính hiểu được ngôn ngữ của con người và thực hiện các tác vụ một cách tự động.

Ưu điểm Nhược điểm
Hiệu quả cao Có thể loại bỏ quá nhiều thông tin hữu ích
Nhanh chóng Có thể gây ra lỗi nếu không được thực hiện đúng cách
Đơn giản Không phù hợp với tất cả các loại văn bản
Linh hoạt Có thể tốn thời gian nếu văn bản quá dài

Để tìm hiểu thêm về phương pháp gốc rễ, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Ứng dụng thực tế của phương pháp gốc rễ
Ứng dụng thực tế của phương pháp gốc rễ

VI. Kết luận

Phương pháp Stem là một kỹ thuật xử lý văn bản quan trọng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Phương pháp này giúp đơn giản hóa các từ về dạng gốc, giúp cải thiện hiệu suất của các thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mặc dù phương pháp Stem có một số hạn chế nhất định, nhưng nó vẫn là một công cụ hữu ích trong nhiều ứng dụng. Trong tương lai, phương pháp Stem sẽ tiếp tục được phát triển và cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên.