Phương pháp dạy học STEM là gì? Ưu nhược điểm và cách áp dụng hiệu quả

phương pháp dạy học stem là một phương pháp giảng dạy tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học thành một chương trình giảng dạy tích hợp. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo, cũng như chuẩn bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21. Trong bài viết này, VietprEducation sẽ giới thiệu đến bạn phương pháp dạy học STEM, đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm và cách áp dụng phương pháp này hiệu quả.

Thuật ngữ Mô tả
STEM Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
Dạy học STEM Phương pháp giảng dạy tích hợp các môn STEM
Lợi ích của dạy học STEM
 • Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Tư duy phản biện
 • Sáng tạo
Thách thức của dạy học STEM
 • Thiếu giáo viên được đào tạo
 • Thiếu tài liệu giảng dạy
 • Thiếu cơ sở vật chất
Giải pháp cho thách thức của dạy học STEM
 • Đào tạo giáo viên
 • Phát triển tài liệu giảng dạy
 • Đầu tư cơ sở vật chất

I. Phương pháp giảng dạy STEM

Dạy học theo dự án

Dạy học theo dự án là một phương pháp giảng dạy STEM phổ biến, trong đó học sinh được giao nhiệm vụ hoàn thành một dự án thực tế liên quan đến các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, sáng tạo và làm việc nhóm. Đọc thêm về phương pháp dạy học STEM

Dạy học dựa trên vấn đề

Dạy học dựa trên vấn đề là một phương pháp giảng dạy STEM khác, trong đó học sinh được đưa ra một vấn đề thực tế và được yêu cầu tìm ra giải pháp. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo. Đọc thêm về phương pháp dạy học STEM

Dạy học dựa trên thí nghiệm

Dạy học dựa trên thí nghiệm là một phương pháp giảng dạy STEM, trong đó học sinh được thực hiện các thí nghiệm để khám phá các khái niệm khoa học. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng quan sát, phân tích và tổng hợp thông tin. Đọc thêm về phương pháp dạy học STEM

Dạy học dựa trên mô phỏng

Dạy học dựa trên mô phỏng là một phương pháp giảng dạy STEM, trong đó học sinh được sử dụng các mô phỏng máy tính để khám phá các khái niệm khoa học. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo. Đọc thêm về phương pháp dạy học STEM

Dạy học dựa trên trò chơi

Dạy học dựa trên trò chơi là một phương pháp giảng dạy STEM, trong đó học sinh được sử dụng các trò chơi để khám phá các khái niệm khoa học. Phương pháp này giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo. Đọc thêm về phương pháp dạy học STEM

Phương pháp giảng dạy STEM Mô tả
Dạy học theo dự án Học sinh được giao nhiệm vụ hoàn thành một dự án thực tế liên quan đến các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
Dạy học dựa trên vấn đề Học sinh được đưa ra một vấn đề thực tế và được yêu cầu tìm ra giải pháp.
Dạy học dựa trên thí nghiệm Học sinh được thực hiện các thí nghiệm để khám phá các khái niệm khoa học.
Dạy học dựa trên mô phỏng Học sinh được sử dụng các mô phỏng máy tính để khám phá các khái niệm khoa học.
Dạy học dựa trên trò chơi Học sinh được sử dụng các trò chơi để khám phá các khái niệm khoa học.

II. Các bước triển khai phương pháp dạy học STEM

Xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực

Giáo viên là yếu tố quan trọng nhất trong việc triển khai phương pháp dạy học STEM. Giáo viên cần được đào tạo để có kiến thức và kỹ năng về STEM, cũng như các phương pháp giảng dạy tích hợp. Ngoài ra, giáo viên cần có thái độ tích cực và sẵn sàng đổi mới để có thể truyền cảm hứng cho học sinh.

Phát triển tài liệu giảng dạy

Tài liệu giảng dạy là một phần không thể thiếu trong việc triển khai phương pháp dạy học STEM. Tài liệu giảng dạy cần được thiết kế theo hướng tích hợp các môn học STEM, đồng thời cung cấp cho học sinh các kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề thực tế.

Xây dựng cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất là một yếu tố quan trọng để hỗ trợ cho việc triển khai phương pháp dạy học STEM. Cơ sở vật chất cần được trang bị các thiết bị và dụng cụ cần thiết để học sinh có thể thực hành và khám phá các kiến thức STEM.

Tạo môi trường học tập tích cực

Môi trường học tập tích cực là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy học sinh học tập STEM. Môi trường học tập tích cực cần được tạo ra thông qua các hoạt động học tập đa dạng, khuyến khích học sinh chủ động khám phá và sáng tạo.

Đánh giá học sinh

Đánh giá học sinh là một phần không thể thiếu trong việc triển khai phương pháp dạy học STEM. Đánh giá học sinh cần được thực hiện theo hướng đánh giá năng lực của học sinh, đồng thời cung cấp cho học sinh phản hồi để học sinh có thể cải thiện.

Bước Mô tả
Xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực Giáo viên cần được đào tạo để có kiến thức và kỹ năng về STEM, cũng như các phương pháp giảng dạy tích hợp.
Phát triển tài liệu giảng dạy Tài liệu giảng dạy cần được thiết kế theo hướng tích hợp các môn học STEM, đồng thời cung cấp cho học sinh các kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề thực tế.
Xây dựng cơ sở vật chất Cơ sở vật chất cần được trang bị các thiết bị và dụng cụ cần thiết để học sinh có thể thực hành và khám phá các kiến thức STEM.
Tạo môi trường học tập tích cực Môi trường học tập tích cực cần được tạo ra thông qua các hoạt động học tập đa dạng, khuyến khích học sinh chủ động khám phá và sáng tạo.
Đánh giá học sinh Đánh giá học sinh cần được thực hiện theo hướng đánh giá năng lực của học sinh, đồng thời cung cấp cho học sinh phản hồi để học sinh có thể cải thiện.

III. Các phương pháp dạy học STEM phổ biến

Có nhiều phương pháp dạy học STEM khác nhau, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Một số phương pháp dạy học STEM phổ biến bao gồm:

 • Dạy học theo dự án: Phương pháp này cho phép học sinh làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề thực tế, liên quan đến STEM. Học sinh sẽ được tự do khám phá, tìm tòi và sáng tạo để tìm ra giải pháp cho các vấn đề này.
 • Dạy học dựa trên vấn đề: Phương pháp này bắt đầu bằng một vấn đề hoặc câu hỏi thực tế, liên quan đến STEM. Học sinh sẽ được làm việc cùng nhau để tìm hiểu về vấn đề này và tìm ra giải pháp. Phương pháp này giúp học sinh phát triển khả năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.
 • Dạy học dựa trên khám phá: Phương pháp này khuyến khích học sinh tự khám phá và tìm hiểu về các khái niệm STEM thông qua các hoạt động thực hành và thí nghiệm. Học sinh sẽ được tự do đặt câu hỏi, đưa ra giả thuyết và thử nghiệm các giả thuyết của mình.
 • Dạy học dựa trên hợp tác: Phương pháp này nhấn mạnh vào việc học tập thông qua sự hợp tác giữa các học sinh. Học sinh sẽ được làm việc cùng nhau để hoàn thành các nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề và chia sẻ kiến thức với nhau.
 • Dạy học dựa trên công nghệ: Phương pháp này sử dụng các công nghệ như máy tính, máy tính bảng và phần mềm giáo dục để hỗ trợ cho việc dạy và học STEM. Công nghệ có thể giúp học sinh trực quan hóa các khái niệm STEM, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và tạo ra các sản phẩm sáng tạo.

Việc lựa chọn phương pháp dạy học STEM phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như độ tuổi và trình độ của học sinh, nội dung bài học và nguồn lực sẵn có. Giáo viên cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố này để lựa chọn phương pháp dạy học STEM hiệu quả nhất cho học sinh của mình.

Phương pháp dạy học STEM Ưu điểm Nhược điểm
Dạy học theo dự án
 • Học sinh được làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề thực tế
 • Học sinh được tự do khám phá, tìm tòi và sáng tạo
 • Học sinh phát triển khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện
 • Phương pháp này có thể tốn nhiều thời gian
 • Học sinh có thể gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian và nguồn lực
 • Giáo viên cần có kỹ năng quản lý lớp học và tạo điều kiện cho học sinh học tập hiệu quả
Dạy học dựa trên vấn đề
 • Học sinh được học tập thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tế
 • Học sinh phát triển khả năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm
 • Phương pháp này giúp học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm STEM
 • Phương pháp này có thể tốn nhiều thời gian
 • Học sinh có thể gặp khó khăn trong việc xác định và giải quyết các vấn đề
 • Giáo viên cần có kỹ năng lựa chọn và thiết kế các vấn đề phù hợp với trình độ của học sinh
Dạy học dựa trên khám phá
 • Học sinh được tự do khám phá và tìm hiểu về các khái niệm STEM
 • Học sinh phát triển khả năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và sáng tạo
 • Phương pháp này giúp học sinh hứng thú với việc học STEM
 • Phương pháp này có thể tốn nhiều thời gian
 • Học sinh có thể gặp khó khăn trong việc tự học và tìm kiếm thông tin
 • Giáo viên cần có kỹ năng tạo môi trường học tập an toàn và khuyến khích học sinh khám phá
Dạy học dựa trên hợp tác
 • Học sinh được học tập thông qua sự hợp tác với nhau
 • Học sinh phát triển khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và giải quyết xung đột
 • Phương pháp này giúp học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm STEM
 • Phương pháp này có thể tốn nhiều thời gian
 • Học sinh có thể gặp khó khăn trong việc làm việc với những người khác
 • Giáo viên cần có kỹ năng quản lý lớp học và tạo điều kiện cho học sinh học tập hiệu quả
Dạy học dựa trên công nghệ
 • Công nghệ giúp học sinh trực quan hóa các khái niệm STEM
 • Công nghệ giúp học sinh thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và tạo ra các sản phẩm sáng tạo
 • Công nghệ giúp học sinh học tập mọi lúc, mọi nơi
 • Học sinh có thể bị phân tâm bởi các thiết bị công nghệ
 • Học sinh có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ
 • Giáo viên cần có kỹ năng sử dụng công nghệ trong dạy học

Ngoài các phương pháp dạy học STEM phổ biến kể trên, còn có nhiều phương pháp dạy học STEM khác, chẳng hạn như dạy học ngoài trời, dạy học dựa trên trò chơi, dạy học dựa trên nghệ thuật, dạy học dựa trên văn hóa, v.v. Giáo viên có thể lựa chọn phương pháp dạy học STEM phù hợp nhất với học sinh của mình để giúp học sinh học tập hiệu quả và hứng thú với STEM.

Để tìm hiểu thêm về các phương pháp dạy học STEM, bạn có thể tham khảo các nguồn tài liệu sau:

IV. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp dạy học STEM

Phương pháp dạy học STEM có nhiều ưu điểm, bao gồm:

 • Giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo.
 • Chuẩn bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21.
 • Tăng cường khả năng hợp tác và làm việc nhóm của học sinh.
 • Giúp học sinh hứng thú và say mê học tập hơn.

Tuy nhiên, phương pháp dạy học STEM cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

 • Yêu cầu giáo viên phải có trình độ chuyên môn cao và được đào tạo bài bản.
 • Cần có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại.
 • Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn.
 • Chi phí triển khai phương pháp dạy học STEM còn khá cao.
Ưu điểm Nhược điểm
Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo Yêu cầu giáo viên phải có trình độ chuyên môn cao và được đào tạo bài bản
Chuẩn bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 Cần có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại
Tăng cường khả năng hợp tác và làm việc nhóm của học sinh Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn
Giúp học sinh hứng thú và say mê học tập hơn Chi phí triển khai phương pháp dạy học STEM còn khá cao

Nhìn chung, phương pháp dạy học STEM có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm. Đây là một phương pháp giảng dạy tiên tiến, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất. Phương pháp này đang được triển khai tại nhiều trường học trên thế giới và nhận được sự đánh giá cao từ các nhà giáo dục.

Tham khảo thêm về mô hình giáo dục STEM tại đây

V. Một số lưu ý khi triển khai phương pháp dạy học STEM

Để triển khai hiệu quả phương pháp dạy học STEM, giáo viên và nhà trường cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chuẩn bị giáo viên: Giáo viên cần được đào tạo bài bản về phương pháp dạy học STEM, bao gồm cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm. Giáo viên cũng cần có khả năng tích hợp các môn học STEM vào chương trình giảng dạy và thiết kế các hoạt động học tập phù hợp.
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất: Trường học cần đầu tư cơ sở vật chất phù hợp cho việc dạy học STEM, bao gồm phòng học chuyên dụng, thiết bị thí nghiệm và các tài liệu học tập cần thiết.
 • Xây dựng chương trình học: Chương trình học STEM cần được xây dựng theo hướng tích hợp các môn học STEM và phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh.
 • Thiết kế hoạt động học tập: Các hoạt động học tập STEM cần được thiết kế theo hướng khuyến khích học sinh chủ động khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Giáo viên cần tạo ra các tình huống học tập giúp học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề thực tế.
 • Đánh giá học sinh: Việc đánh giá học sinh trong phương pháp dạy học STEM cần tập trung vào đánh giá năng lực giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh. Giáo viên cần sử dụng các phương pháp đánh giá đa dạng, chẳng hạn như đánh giá thông qua dự án, đánh giá thông qua hoạt động nhóm và đánh giá thông qua quan sát.

Việc triển khai hiệu quả phương pháp dạy học STEM sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21, bao gồm kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, sáng tạo và làm việc nhóm. Phương pháp này cũng giúp học sinh hứng thú hơn với việc học và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Ngoài ra, khi triển khai phương pháp dạy học STEM, giáo viên và nhà trường cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tạo môi trường học tập tích cực: Môi trường học tập tích cực là môi trường khuyến khích học sinh chủ động khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Giáo viên cần tạo ra môi trường học tập như vậy bằng cách khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, chia sẻ ý tưởng và hợp tác với nhau.
 • Tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm thực tế: Trải nghiệm thực tế giúp học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm và nguyên lý khoa học. Giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm thực tế bằng cách tổ chức các hoạt động thí nghiệm, tham quan thực tế và các dự án học tập.
 • Sử dụng công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin có thể được sử dụng để hỗ trợ việc dạy học STEM theo nhiều cách khác nhau. Giáo viên có thể sử dụng công nghệ thông tin để tạo bài giảng, thiết kế hoạt động học tập và đánh giá học sinh.

Bằng cách lưu ý những vấn đề trên, giáo viên và nhà trường có thể triển khai hiệu quả phương pháp dạy học STEM, giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Một số bài viết liên quan:

VI. Kết luận

Phương pháp dạy học STEM là một phương pháp giáo dục tiên tiến giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21, bao gồm kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, sáng tạo và làm việc nhóm. Mặc dù còn một số thách thức trong việc triển khai phương pháp này, nhưng với sự đầu tư đúng đắn về đào tạo giáo viên, phát triển tài liệu giảng dạy và cơ sở vật chất, phương pháp dạy học STEM có thể được áp dụng hiệu quả trong các trường học phổ thông, giúp học sinh phát triển toàn diện và sẵn sàng cho tương lai.