Stem from là gì? Nguồn gốc, cách dùng và ví dụ cụ thể

Bạn có thắc mắc “stem from là gì” không? Stem from là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là “bắt nguồn từ”, “xuất phát từ”. Trong bài viết này của VietprEducation, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguồn gốc, cách sử dụng và một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ này. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một số cụm từ đồng nghĩa với “stem from”.

Thuật ngữ Định nghĩa
Stem from Bắt nguồn từ, xuất phát từ
Nguồn gốc Cụm từ “stem from” có nguồn gốc từ tiếng Anh, có nghĩa là “bắt nguồn từ”, “xuất phát từ”
Cách sử dụng Cụm từ “stem from” được sử dụng để chỉ nguồn gốc, nguyên nhân của một sự việc, hiện tượng
Ví dụ – The problem stems from a lack of communication. (Vấn đề bắt nguồn từ việc thiếu giao tiếp.)
– The war stemmed from a dispute over territory. (Cuộc chiến bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp lãnh thổ.)
Từ đồng nghĩa – Originate from
– Arise from
– Result from
– Be caused by

I. Stem from là gì?

Stem from là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là “bắt nguồn từ”, “xuất phát từ”. Cụm từ này được sử dụng để chỉ nguồn gốc, nguyên nhân của một sự việc, hiện tượng.

Ví dụ:

 • The war stemmed from a dispute over territory. (Cuộc chiến bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp lãnh thổ.)
 • The problem stems from a lack of communication. (Vấn đề bắt nguồn từ việc thiếu giao tiếp.)

Nguồn gốc của cụm từ “stem from”

Cụm từ “stem from” có nguồn gốc từ tiếng Anh, có nghĩa là “bắt nguồn từ”, “xuất phát từ”. Cụm từ này được sử dụng trong tiếng Anh từ thế kỷ 14. Trong tiếng Anh, “stem” có nghĩa là “thân cây”, “gốc cây”. “Stem from” có thể được hiểu là “bắt nguồn từ thân cây”, “xuất phát từ gốc cây”.

Cụm từ “stem from” được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Trong tiếng Việt, cụm từ “stem from” thường được dịch là “bắt nguồn từ”, “xuất phát từ”.

Cách sử dụng cụm từ “stem from”

Cụm từ “stem from” được sử dụng để chỉ nguồn gốc, nguyên nhân của một sự việc, hiện tượng. Cụm từ này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như lịch sử, chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học, văn học, nghệ thuật, v.v.

Ví dụ:

 • The success of the company stems from its innovative products. (Thành công của công ty bắt nguồn từ những sản phẩm sáng tạo của họ.)
 • The conflict between the two countries stems from a long-standing border dispute. (Xung đột giữa hai nước bắt nguồn từ tranh chấp biên giới kéo dài.)

Khi sử dụng cụm từ “stem from”, cần chú ý đến các điều sau:

 • Cụm từ “stem from” được sử dụng để chỉ nguồn gốc, nguyên nhân của một sự việc, hiện tượng. Cụm từ này không được sử dụng để chỉ mục đích, mục tiêu của một hành động.
 • Cụm từ “stem from” được sử dụng để chỉ một nguồn gốc, nguyên nhân duy nhất. Nếu có nhiều nguồn gốc, nguyên nhân, cần sử dụng cụm từ “stem from various factors” (bắt nguồn từ nhiều yếu tố).
 • Cụm từ “stem from” được sử dụng để chỉ nguồn gốc, nguyên nhân của một sự việc, hiện tượng trong quá khứ. Nếu nguồn gốc, nguyên nhân của một sự việc, hiện tượng ở hiện tại hoặc tương lai, cần sử dụng các cụm từ khác, chẳng hạn như “stemming from” (bắt nguồn từ), “leading to” (dẫn đến), “resulting in” (kết quả là), v.v.

Một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ “stem from”

 • The problem stems from a lack of communication between the two departments. (Vấn đề bắt nguồn từ việc thiếu giao tiếp giữa hai phòng ban.)
 • The war stemmed from a dispute over territory between the two countries. (Cuộc chiến bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.)
 • The company’s success stemmed from its innovative products and its strong marketing strategy. (Thành công của công ty bắt nguồn từ những sản phẩm sáng tạo và chiến lược marketing mạnh mẽ của họ.)
 • The decline in sales stemmed from the economic recession. (Sự sụt giảm doanh số bắt nguồn từ suy thoái kinh tế.)
 • The outbreak of the disease stemmed from the mutation of a virus. (Sự bùng phát của dịch bệnh bắt nguồn từ đột biến của một loại vi-rút.)

II. Nguồn gốc của cụm từ “stem from”

Cụm từ “stem from” có nguồn gốc từ tiếng Anh, có nghĩa là “bắt nguồn từ”, “xuất phát từ”. Trong tiếng Anh, “stem” có nghĩa là “thân cây”, “gốc cây”. Khi dùng trong cụm từ “stem from”, “stem” được dùng để chỉ nguồn gốc, nguyên nhân của một sự việc, hiện tượng. Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ nguồn gốc của một vấn đề, một ý tưởng hoặc một hành động.

Ví dụ:

 • The problem stems from a lack of communication. (Vấn đề bắt nguồn từ việc thiếu giao tiếp.)
 • The war stemmed from a dispute over territory. (Cuộc chiến bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp lãnh thổ.)

Cụm từ “stem from” cũng có thể được sử dụng để chỉ nguồn gốc của một từ hoặc một cụm từ. Trong trường hợp này, “stem from” có nghĩa là “có nguồn gốc từ”, “xuất phát từ”.

Ví dụ:

 • The word “computer” stems from the Latin word “computare”, which means “to calculate”. (Từ “computer” có nguồn gốc từ tiếng Latin “computare”, có nghĩa là “tính toán”.)
 • The phrase “rule of thumb” stems from the practice of using one’s thumb as a measuring tool. (Cụm từ “rule of thumb” bắt nguồn từ thói quen sử dụng ngón tay cái làm công cụ đo lường.)

Cụm từ “stem from” là một cụm từ rất hữu ích và có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Khi bạn muốn chỉ ra nguồn gốc của một sự việc, hiện tượng, ý tưởng hoặc hành động, bạn có thể sử dụng cụm từ này.

III. Cách sử dụng cụm từ “stem from”

Cụm từ “stem from” được sử dụng để chỉ nguồn gốc, nguyên nhân của một sự việc, hiện tượng. Ví dụ:

– The problem stems from a lack of communication. (Vấn đề bắt nguồn từ việc thiếu giao tiếp.)
– The war stemmed from a dispute over territory. (Cuộc chiến bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp lãnh thổ.)

Ngoài ra, cụm từ “stem from” còn được sử dụng để chỉ mối liên hệ giữa hai sự vật, hiện tượng. Ví dụ:

– His love for music stems from his childhood. (Tình yêu âm nhạc của anh xuất phát từ thời thơ ấu.)
– The success of the company stems from the hard work of its employees. (Thành công của công ty bắt nguồn từ sự chăm chỉ của các nhân viên.)

Một số ví dụ khác về cách sử dụng cụm từ “stem from” bao gồm:

– The disease stems from a virus. (Bệnh này xuất phát từ một loại vi-rút.)
– The rumors stemmed from a misunderstanding. (Những tin đồn bắt nguồn từ một sự hiểu lầm.)

Hy vọng rằng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cụm từ “stem from”. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới.

IV. Một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ “stem from”

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ “stem from” trong câu:

 • The problem stems from a lack of communication. (Vấn đề bắt nguồn từ việc thiếu giao tiếp.)
 • The war stemmed from a dispute over territory. (Cuộc chiến bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp lãnh thổ.)
 • Her fear of heights stems from a traumatic experience she had as a child. (Nỗi sợ độ cao của cô ấy bắt nguồn từ một trải nghiệm đau thương mà cô ấy đã có khi còn nhỏ.)
 • The company’s financial difficulties stem from a number of factors, including the economic downturn and increased competition. (Những khó khăn về tài chính của công ty bắt nguồn từ một số yếu tố, bao gồm suy thoái kinh tế và sự gia tăng cạnh tranh.)
 • The new policy stems from the government’s desire to improve air quality. (Chính sách mới bắt nguồn từ mong muốn cải thiện chất lượng không khí của chính phủ.)

Cụm từ “stem from” có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Tuy nhiên, ý nghĩa cơ bản của nó luôn là “bắt nguồn từ”, “xuất phát từ”.

Thuật ngữ Định nghĩa
Stem from Bắt nguồn từ, xuất phát từ
Nguồn gốc Cụm từ “stem from” có nguồn gốc từ tiếng Anh, có nghĩa là “bắt nguồn từ”, “xuất phát từ”
Cách sử dụng Cụm từ “stem from” được sử dụng để chỉ nguồn gốc, nguyên nhân của một sự việc, hiện tượng
Ví dụ – The problem stems from a lack of communication. (Vấn đề bắt nguồn từ việc thiếu giao tiếp.)- The war stemmed from a dispute over territory. (Cuộc chiến bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp lãnh thổ.)
Từ đồng nghĩa – Originate from- Arise from- Result from- Be caused by

V. Những cụm từ đồng nghĩa với “stem from”

Thuật ngữ Định nghĩa
Originate from Có nguồn gốc từ
Arise from Phát sinh từ
Result from Kết quả từ
Be caused by Bị gây ra bởi

Ngoài ra, còn có một số cụm từ khác cũng có nghĩa tương tự như “stem from”, chẳng hạn như:

 • Stem off
 • Stem out
 • Stem up
 • Stem down