Giáo dục STEM ở tiểu học: Lợi ích, thách thức và giải pháp

Giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) là một phương pháp giảng dạy tích hợp các môn học Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học để giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác và chuẩn bị cho tương lai trong thời đại công nghệ số. Trong bài viết này, VietprEducation sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về giáo dục stem ở tiểu học, những lợi ích, thách thức và giải pháp để phát triển giáo dục STEM hiệu quả.

Lợi ích của giáo dục STEM Thách thức của giáo dục STEM Giải pháp phát triển giáo dục STEM
Giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo Thiếu giáo viên có trình độ chuyên môn Đào tạo giáo viên; Cập nhật chương trình đào tạo
Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề Thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
Nâng cao khả năng hợp tác Chương trình đào tạo chưa phù hợp Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp
Chuẩn bị học sinh cho tương lai Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan Tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan

I. Giáo dục STEM ở tiểu học: Những lợi ích, thách thức và giải pháp

Để tìm hiểu sâu hơn về giáo dục STEM, bài viết hôm nay, VietprEducation sẽ cùng bạn tìm hiểu về định nghĩa, lợi ích, thách thức và giải pháp phát triển giáo dục STEM tại tiểu học.

Lợi ích của giáo dục STEM tại tiểu học

Giáo dục STEM mang lại nhiều lợi ích cho học sinh tiểu học, chẳng hạn như:

 • Phát triển tư duy sáng tạo
 • Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Nâng cao khả năng hợp tác làm việc nhóm
 • Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho tương lai

Giáo dục STEM đang trở thành một xu hướng giáo dục mới trên thế giới. Ở Việt Nam, giáo dục STEM đã được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông từ năm 2018.

Thách thức của giáo dục STEM tại tiểu học

Bên cạnh những lợi ích, giáo dục STEM tại tiểu học còn gặp phải một số thách thức, bao gồm:

 • Thiếu giáo viên có trình độ chuyên môn
 • Thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • Chương trình đào tạo chưa phù hợp
 • Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan

Để phát triển hiệu quả, giáo dục STEM cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Giáo viên cần được đào tạo bài bản về phương pháp giảng dạy STEM. Trường học cần đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học STEM.

Giải pháp phát triển giáo dục STEM tại tiểu học

Để khắc phục những thách thức và phát triển giáo dục STEM tại tiểu học, cần thực hiện một số giải pháp sau:

 • Đào tạo giáo viên có trình độ chuyên môn
 • Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp
 • Tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan

Giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục tiên tiến, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Để phát triển hiệu quả giáo dục STEM tại tiểu học, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Lợi ích của giáo dục STEM Thách thức của giáo dục STEM Giải pháp phát triển giáo dục STEM
Giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo Thiếu giáo viên có trình độ chuyên môn Đào tạo giáo viên; Cập nhật chương trình đào tạo
Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề Thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
Nâng cao khả năng hợp tác Chương trình đào tạo chưa phù hợp Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp
Chuẩn bị học sinh cho tương lai Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan Tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan

II. Lợi ích của giáo dục STEM ở tiểu học

Giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo

Giáo dục STEM giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo bằng cách khuyến khích các em đặt câu hỏi, khám phá và thử nghiệm. Học sinh được học cách giải quyết vấn đề theo những cách mới và sáng tạo, đồng thời phát triển khả năng tư duy phản biện và ra quyết định.

Ví dụ, trong một bài học về khoa học, học sinh có thể được yêu cầu thiết kế và xây dựng một chiếc cầu có thể chịu được trọng lượng của một chiếc xe đồ chơi. Học sinh sẽ phải sử dụng các kỹ năng toán học, khoa học và kỹ thuật để giải quyết vấn đề này, đồng thời phát huy trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình để đưa ra những giải pháp độc đáo.

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề

Giáo dục STEM giúp học sinh phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp cho các em những tình huống thực tế đòi hỏi các em phải sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tìm ra giải pháp. Học sinh được học cách xác định vấn đề, thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra giải pháp.

Ví dụ, trong một bài học về toán học, học sinh có thể được yêu cầu giải một bài toán về chia một số tiền nhất định cho một số người. Học sinh sẽ phải sử dụng các kỹ năng toán học của mình để tìm ra số tiền mà mỗi người sẽ nhận được, đồng thời phát triển khả năng giải quyết vấn đề của mình bằng cách tìm ra những cách khác nhau để chia số tiền.

Nâng cao khả năng hợp tác

Giáo dục STEM giúp học sinh nâng cao khả năng hợp tác bằng cách khuyến khích các em làm việc nhóm để hoàn thành các dự án. Học sinh được học cách giao tiếp hiệu quả, lắng nghe ý kiến của người khác và làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung.

Ví dụ, trong một bài học về công nghệ, học sinh có thể được yêu cầu xây dựng một robot có thể di chuyển theo một đường thẳng. Học sinh sẽ phải làm việc nhóm để thiết kế, xây dựng và lập trình robot, đồng thời phát triển khả năng hợp tác của mình bằng cách học cách giao tiếp hiệu quả và làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung.

Chuẩn bị học sinh cho tương lai

Giáo dục STEM giúp học sinh chuẩn bị cho tương lai bằng cách cung cấp cho các em những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21. Học sinh được học cách sử dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, hợp tác và sáng tạo, tất cả đều là những kỹ năng cần thiết để thành công trong nền kinh tế toàn cầu.

Ví dụ, trong một bài học về kỹ thuật, học sinh có thể được yêu cầu thiết kế và xây dựng một ngôi nhà có thể chịu được động đất. Học sinh sẽ phải sử dụng các kỹ năng toán học, khoa học và kỹ thuật để giải quyết vấn đề này, đồng thời phát triển khả năng sáng tạo của mình bằng cách đưa ra những giải pháp độc đáo. Những kỹ năng này sẽ giúp học sinh thành công trong tương lai khi các em làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến STEM.

Lợi ích của giáo dục STEM Ví dụ
Giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo Thiết kế và xây dựng một chiếc cầu có thể chịu được trọng lượng của một chiếc xe đồ chơi
Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề Giải một bài toán về chia một số tiền nhất định cho một số người
Nâng cao khả năng hợp tác Xây dựng một robot có thể di chuyển theo một đường thẳng
Chuẩn bị học sinh cho tương lai Thiết kế và xây dựng một ngôi nhà có thể chịu được động đất

Tìm hiểu thêm về giáo dục STEM ở tiểu học

III. Những thách thức của giáo dục STEM ở tiểu học

Bên cạnh những lợi ích, giáo dục STEM ở tiểu học cũng phải đối mặt với một số thách thức nhất định. Một trong những thách thức lớn nhất là thiếu giáo viên có trình độ chuyên môn. Để triển khai hiệu quả giáo dục STEM, giáo viên cần có kiến thức chuyên sâu về các môn học Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, cũng như có khả năng tích hợp các môn học này vào chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng giáo viên có trình độ chuyên môn về STEM còn hạn chế, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và miền núi.

Một thách thức khác của giáo dục STEM ở tiểu học là thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị. Để triển khai hiệu quả giáo dục STEM, học sinh cần được tiếp cận với các phòng thí nghiệm, máy móc và thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, nhiều trường tiểu học hiện nay còn thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết, điều này khiến cho việc dạy và học STEM gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, chương trình đào tạo giáo dục STEM ở tiểu học cũng chưa phù hợp. Chương trình hiện hành còn nặng về lý thuyết, chưa chú trọng đến việc phát triển kỹ năng thực hành và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh. Điều này khiến cho học sinh khó có thể áp dụng kiến thức STEM vào thực tế.

Cuối cùng, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan cũng là một thách thức của giáo dục STEM ở tiểu học. Để triển khai hiệu quả giáo dục STEM, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm nhà trường, giáo viên, phụ huynh và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, sự phối hợp giữa các bên liên quan còn hạn chế, điều này khiến cho việc triển khai giáo dục STEM gặp nhiều khó khăn.

Thiếu giáo viên có trình độ chuyên môn Thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị Chương trình đào tạo chưa phù hợp Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan
Giáo viên cần có kiến thức chuyên sâu về các môn học Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, cũng như có khả năng tích hợp các môn học này vào chương trình giảng dạy. Học sinh cần được tiếp cận với các phòng thí nghiệm, máy móc và thiết bị chuyên dụng. Chương trình hiện hành còn nặng về lý thuyết, chưa chú trọng đến việc phát triển kỹ năng thực hành và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm nhà trường, giáo viên, phụ huynh và doanh nghiệp.

Để khắc phục những thách thức trên, cần có sự nỗ lực của các bên liên quan, bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường học, giáo viên, phụ huynh và doanh nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành các chính sách và chương trình đào tạo phù hợp, đồng thời hỗ trợ các trường học trong việc xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết. Các trường học cần chủ động xây dựng chương trình đào tạo STEM phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các giáo viên, phụ huynh và doanh nghiệp để triển khai hiệu quả giáo dục STEM.

IV. Giải pháp phát triển giáo dục STEM ở tiểu học

Đào tạo giáo viên

Giáo viên là yếu tố quan trọng nhất trong việc triển khai giáo dục STEM ở tiểu học. Do đó, cần tập trung đào tạo giáo viên để họ có đủ kiến thức và kỹ năng giảng dạy STEM hiệu quả. Các chương trình đào tạo giáo viên STEM cần bao gồm các nội dung sau:

 • Kiến thức về các môn học Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học.
 • Kỹ năng giảng dạy tích hợp các môn học STEM.
 • Kỹ năng thiết kế và sử dụng các hoạt động học tập STEM.
 • Kỹ năng đánh giá học sinh trong các hoạt động học tập STEM.

Ngoài ra, giáo viên cũng cần được tạo điều kiện để tham gia các khóa học nâng cao, hội thảo và các hoạt động chuyên môn khác để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.

Cập nhật chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo hiện hành ở tiểu học chưa đáp ứng được yêu cầu của giáo dục STEM. Do đó, cần cập nhật chương trình đào tạo để tích hợp các môn học STEM một cách hiệu quả. Các nội dung cần tích hợp bao gồm:

 • Các khái niệm cơ bản về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học.
 • Các hoạt động học tập STEM giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác và kỹ năng giao tiếp.
 • Các dự án STEM giúp học sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế.

Việc cập nhật chương trình đào tạo cần được thực hiện một cách thận trọng, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh tiểu học.

Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị

Để triển khai giáo dục STEM hiệu quả, cần đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp. Các cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết bao gồm:

 • Phòng học được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động học tập STEM.
 • Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các hoạt động thí nghiệm STEM.
 • Thư viện được trang bị các sách, báo, tạp chí và tài liệu tham khảo về STEM.
 • Máy tính và máy chiếu để hỗ trợ các hoạt động học tập STEM.

Việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cần được thực hiện một cách hợp lý, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững.

Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp

Chương trình đào tạo STEM ở tiểu học cần được xây dựng phù hợp với trình độ nhận thức và khả năng học tập của học sinh. Chương trình đào tạo cần bao gồm các nội dung sau:

 • Các khái niệm cơ bản về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học.
 • Các hoạt động học tập STEM giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác và kỹ năng giao tiếp.
 • Các dự án STEM giúp học sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế.

Việc xây dựng chương trình đào tạo cần được thực hiện một cách khoa học, đảm bảo tính logic và tính liên kết giữa các nội dung.

Tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan

Để triển khai giáo dục STEM hiệu quả, cần tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan, bao gồm:

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Các sở giáo dục và đào tạo.
 • Các trường học.
 • Các doanh nghiệp.
 • Các tổ chức xã hội.

Sự phối hợp giữa các bên liên quan cần được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

 • Xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình và dự án giáo dục STEM.
 • Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về giáo dục STEM.
 • Hỗ trợ nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực.
 • Tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập và nghiên cứu về giáo dục STEM.

Việc tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc triển khai giáo dục STEM hiệu quả ở tiểu học.

V. Case study: Các mô hình giáo dục STEM thành công trên thế giới

Mô hình giáo dục STEM thành công trên thế giới không chỉ mang đến cho học sinh những kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, mà còn giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm. Dưới đây là một số mô hình giáo dục STEM thành công trên thế giới:

Mô hình Quốc gia Đặc điểm
Giáo dục STEM tích hợp Chương trình Giáo dục STEM của Singapore Singapore Tích hợp STEM vào chương trình giáo dục quốc gia từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông
Chương trình P21 (Partnership for 21st Century Skills) Hoa Kỳ Tập trung vào việc phát triển các kỹ năng thế kỷ 21, bao gồm cả STEM
Giáo dục STEM chuyên biệt Trường trung học STEM Juanita High School Hoa Kỳ Trường trung học công lập đầu tiên tại Washington tập trung vào giáo dục STEM
Trường trung học khoa học tự nhiên Bắc Kinh Trung Quốc Trường trung học chuyên về STEM hàng đầu tại Trung Quốc
Trường trung học kỹ thuật Helsinki Phần Lan Trường trung học chuyên về STEM hàng đầu tại Phần Lan
Giáo dục STEM ngoài giờ lên lớp Câu lạc bộ STEM tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi Việt Nam Câu lạc bộ STEM do học sinh thành lập và điều hành, tập trung vào các dự án STEM
Trung tâm giáo dục STEM Fab Lab Saigon Việt Nam Trung tâm cung cấp các chương trình giáo dục STEM cho học sinh tiểu học và trung học

Trên đây là một số mô hình giáo dục STEM thành công trên thế giới. Những mô hình này đã chứng minh rằng giáo dục STEM có thể giúp học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21. Các nước đang phát triển nên tham khảo và học tập những mô hình này để xây dựng chương trình giáo dục STEM phù hợp với điều kiện của mình.

Một số mẹo để xây dựng chương trình giáo dục STEM thành công:

 • Tích hợp STEM vào chương trình giáo dục hiện tại thay vì dạy STEM như một môn học riêng biệt.
 • Cung cấp các hoạt động và dự án STEM thực tế, giúp học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế.
 • Đào tạo giáo viên về giáo dục STEM để họ có thể giảng dạy hiệu quả các môn học STEM.
 • Tạo dựng mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng để hỗ trợ cho giáo dục STEM.
 • Đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục STEM để có thể điều chỉnh và cải thiện khi cần thiết.

Giáo dục STEM là một xu hướng tất yếu của thế giới trong thời đại công nghệ số. Các nước đang phát triển cần đầu tư vào giáo dục STEM để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Chi tiết chương trình giáo dục STEM VioEdu

VI. Kết luận

Giáo dục STEM ở tiểu học mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác và chuẩn bị cho tương lai trong thời đại công nghệ số. Tuy nhiên, giáo dục STEM cũng còn nhiều thách thức cần phải khắc phục như thiếu giáo viên có trình độ chuyên môn, thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị, chương trình đào tạo chưa phù hợp và chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Để phát triển giáo dục STEM hiệu quả, cần có sự chung tay của nhiều bên, bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường học, giáo viên, phụ huynh và doanh nghiệp. VietprEducation hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về giáo dục STEM ở tiểu học và góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam.